Organisation og ledelse

Kvalitetsledelse betaler sig

Af forfatter jørgen biegel

Denne publikation udspringer af undren over, den voldsomme udbredelse ISO 9000-serien og certificering fik i industrien gennem 1990’erne og frem til i dag. Da ISO 9000-bølgen tog fart, førte den en slags nyt liv med sig i virksomhederne. Processer blev endevendt, nye initiativer blev taget på kvalitetsfronten, og hele organisationen blev påvirket.

Publikationen fortæller om, hvad der skete i virksomhederne, da de mødte kvalitets­begrebet i form af ISO 9000-serien og opbyggede et formelt kvalitetssystem, som blev en del af virksomhedernes hverdag. Dette system lægger beslag på mange ressour­cer og koster mange penge.

Publikationen giver indsigt i hvorfor tiltag, baseret på ISO 9000 standarderne blev iværksat, hvordan kvalitets- og organisationsbegreber blev forstået samt hvilke hin­drin­ger, der er for im­ple­men­te­ring af effektive kvalitetssystemer.

Publikationen underbygger antagelsen, at det betaler sig at im­ple­men­te­re effektive kvalitetssystemer. Forskningsresultaterne opmuntrer virksomhedsledere til at im­ple­men­tere effektive kvalitetssystemer, fordi det betaler sig. Resultaterne udpeger også hindringer, som virksomhederne skal rydde af vejen for at implementere effektive kva­li­tets­sy­ste­mer.

Publikationen bidrager med ny viden på tre områder: Hvad der skete, da ISO 9000 ramte danske virksomheder. Samspillet mellem politikker for kva­li­tets­ini­tia­ti­ver ved­ta­get af EF, frem­kom­sten af ISO 9000 standarderne og kva­li­tets­til­tag i in­du­stri­virk­som­he­der. Hindringer for implementering af effektive kvalitetssystemer.


Publikationens målgrupper er følgende:

 • Virksomheder der er ISO 9001 certificeret, men savner større effekt
 • Virksomheder der er kørt i stå i processen (”op på hesten igen”)
 • Virksomheder der overvejer certificering, herunder også tvivlere (”kan det kan be­ta­le sig?”)
 • Certificerende og akkrediterende organer (navnlig vedr. ISO 9001)
 • Virksomheder, der arbejder med kvalitetsudvikling, men benytter andre mo­del­ler end ISO 9001
 • Forskere, der underviser i og beskæftiger sig med kvalitets- og or­ga­ni­sa­ti­ons­ud­vik­ling
 • Lærere på college, tekniske skoler, handelsskoler m.fl., der underviser i kva­li­tets­ud­vik­ling
 • Personer, som interesserer sig for udviklingen i kvalitetsforståelsen fra 1950
  og frem
 • Personer, som interesserer sig for samfundsudvikling vedr. teknisk regulering
  (herunder EF/EU)
 • Personer, som interesserer sig for liv og udvikling i små og mellemstore in­du­stri­virk­som­he­der 


Om forfatteren
Forfatteren er svagstrømsingeniør Jørgen Biegel fra TEKKVA Consult, som er et rådgivende ingeniørfirma inden for udvikling og implementering af kvalitetssystemer placeret i forskerparken NOVI.

Har tidligere været ansat som ingeniør på Elektronikcentralen (DELTA), som kvalitetschef hos Printca A/S og Aalborg Boilers og som adjunkt og ekstern lektor på Institut for Elektroniske Systemer samt tilknyttet fagekspert hos
Det Norske Veritas og Force Certification vedr. certificering af kvalitetssystemer.

Har skrevet en række bøger. Bl.a. Procesforbedringer med CMM, Elektronikudvikling, Softwareudvikling, Kvalitetsarbejde og Kvalitetsstyring i Japan.

Læs mere
Bog
Bogen er desværre udsolgt og vil ikke komme på lager igen
 
 • Denne publikation udspringer af undren over, den voldsomme udbredelse ISO 9000-serien og certificering fik i industrien gennem 1990’erne og frem til i dag. Da ISO 9000-bølgen tog fart, førte den en slags nyt liv med sig i virksomhederne. Processer blev endevendt, nye initiativer blev taget på kvalitetsfronten, og hele organisationen blev påvirket.

  Publikationen fortæller om, hvad der skete i virksomhederne, da de mødte kvalitets­begrebet i form af ISO 9000-serien og opbyggede et formelt kvalitetssystem, som blev en del af virksomhedernes hverdag. Dette system lægger beslag på mange ressour­cer og koster mange penge.

  Publikationen giver indsigt i hvorfor tiltag, baseret på ISO 9000 standarderne blev iværksat, hvordan kvalitets- og organisationsbegreber blev forstået samt hvilke hin­drin­ger, der er for im­ple­men­te­ring af effektive kvalitetssystemer.

  Publikationen underbygger antagelsen, at det betaler sig at im­ple­men­te­re effektive kvalitetssystemer. Forskningsresultaterne opmuntrer virksomhedsledere til at im­ple­men­tere effektive kvalitetssystemer, fordi det betaler sig. Resultaterne udpeger også hindringer, som virksomhederne skal rydde af vejen for at implementere effektive kva­li­tets­sy­ste­mer.

  Publikationen bidrager med ny viden på tre områder: Hvad der skete, da ISO 9000 ramte danske virksomheder. Samspillet mellem politikker for kva­li­tets­ini­tia­ti­ver ved­ta­get af EF, frem­kom­sten af ISO 9000 standarderne og kva­li­tets­til­tag i in­du­stri­virk­som­he­der. Hindringer for implementering af effektive kvalitetssystemer.


  Publikationens målgrupper er følgende:

  • Virksomheder der er ISO 9001 certificeret, men savner større effekt
  • Virksomheder der er kørt i stå i processen (”op på hesten igen”)
  • Virksomheder der overvejer certificering, herunder også tvivlere (”kan det kan be­ta­le sig?”)
  • Certificerende og akkrediterende organer (navnlig vedr. ISO 9001)
  • Virksomheder, der arbejder med kvalitetsudvikling, men benytter andre mo­del­ler end ISO 9001
  • Forskere, der underviser i og beskæftiger sig med kvalitets- og or­ga­ni­sa­ti­ons­ud­vik­ling
  • Lærere på college, tekniske skoler, handelsskoler m.fl., der underviser i kva­li­tets­ud­vik­ling
  • Personer, som interesserer sig for udviklingen i kvalitetsforståelsen fra 1950
   og frem
  • Personer, som interesserer sig for samfundsudvikling vedr. teknisk regulering
   (herunder EF/EU)
  • Personer, som interesserer sig for liv og udvikling i små og mellemstore in­du­stri­virk­som­he­der 


  Om forfatteren
  Forfatteren er svagstrømsingeniør Jørgen Biegel fra TEKKVA Consult, som er et rådgivende ingeniørfirma inden for udvikling og implementering af kvalitetssystemer placeret i forskerparken NOVI.

  Har tidligere været ansat som ingeniør på Elektronikcentralen (DELTA), som kvalitetschef hos Printca A/S og Aalborg Boilers og som adjunkt og ekstern lektor på Institut for Elektroniske Systemer samt tilknyttet fagekspert hos
  Det Norske Veritas og Force Certification vedr. certificering af kvalitetssystemer.

  Har skrevet en række bøger. Bl.a. Procesforbedringer med CMM, Elektronikudvikling, Softwareudvikling, Kvalitetsarbejde og Kvalitetsstyring i Japan.

 • Antal sider

  478

  isbn

  978-87-7112-403-3

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2015

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori