Serie om lærings-, forandrings- og organisationsudviklings-processer / transformational studies

Serie om Forandringsprocesser er en transdisciplinær og tværfaglig bogserie. Formålet er at udgive engageret forskning om tidens samfundsmæssige og teknologiske udfordringer for demokratisk, ansvarlig og bæredygtig udvikling. Serien videreformidler forskning, der kan danne grundlag for kritisk refleksion, udvikling af forandringsstrategier og empowerment indenfor forskellige samfundsmæssige områder som f.eks. natur, klima, arbejde, velfærd etc.

 

Centralt er forskningsbidrag, der udvikles i dialog og samarbejde med og/eller til støtte for borgere, civilsamfund, organisationer og bevægelser. Med serien ønsker vi at skabe dialog mellem forskellige forandringsorienterede forskningsretninger som kritisk participatorisk aktionsforskning/ kritisk utopisk aktionsforskning, co-creation/ participatorisk design/ social og socioteknisk innovationsforskning og andre forskningstilgange, der har fokus på demokratisk, ansvarlig og bæredygtig udvikling.

 

Bogserien rummer forskning, der kritisk undersøger barrierer og muligheder for:

 • social retfærdighed, inkluderende fællesskaber og empowerment
 • udvikling af alternativer til markedsorientering og økonomisk vækst
 • bevarelse af velfærdsstaten og forbedring af sårbare gruppers livsvilkår
 • ansvarlig, bruger- og borger involvering
 • bæredygtig teknologisk innovation

 

Med serien ønsker vi at bidrage til diskussion af teorigrundlag, metoder, tilgange, erfaringer, udfordringer, etiske opmærksomhedspunkter og resultater indenfor forandringsorienteret forskning, der undersøger og bidrager til social og socioteknisk innovation, bæredygtighed, ansvarlighed, inkluderende fællesskaber og demokrati.

  

Vilkår for det videnskabelige arbejde og spørgsmålet om, hvordan videnskabelig praksis kan bidrage med udvikling af viden, der fremmer en bæredygtig demokratisk samfunds- og teknologiudvikling er desuden et centralt omdrejningspunkt i bogserien.

 

Bogserien henvender sig til forskere på tværs af fagdiscipliner. Serien udgiver bidrag på dansk, engelsk og spansk.

 

Serieredaktionen  

Lektor Tom Børsen, AAU

Lektor Helle Nedergaard Nielsen, AAU

Ekstern lektor og forsker Annette Bilfeldt, RUC og Det Katolske Universitet, San Pablo, Santa Cruz, Bolivia

Teknoantropolog, Jorge Ivan Contreras Cardeno, DBI

 

English

Espanõl

Forfattere
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Redaktører
 • (1)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
Sprog