Fra ide til bog

Alle kan indlevere manuskripter til Aalborg Universitetsforlag

Fagfællebedømmelse

Se forlagets anvendte review-skema.

Kontraktligt forhold

Vi opfordrer kommende og interesserede forfattere til på forhånd at orientere sig i forlagets standardkontrakt.

Brug word effektivt

Instruktion til brug af typografier.

Markedsføring

Hvad gør forlaget og hvad kan du selv gøre?

Facebook som en del af markedsføring

Vejledning til forfattere om brug af Facebook.