MÆRKK

MÆRKK – Æstetik og Kommunikation

Baggrunden for bogserien er, at behovet for humanistisk undervisning og forskning inden for området æstetik, kommunikation, medier og marked er vokset eksplosivt de seneste ca. 10 år. Æstetik, kommunikation, medier og marked repræsenterer et dynamisk og foranderligt forskningsområde, idet der uafladeligt tilkommer nye medier, indholdstyper, strategier, praksisser og teorier, og det er blandt andet derfor nødvendigt at holde forskningslitteraturen ajour med disse forandringer. Der er på den baggrund påtrængende brug for en bogserie, som undersøger forskellige aspekter ved æstetik, kommunikation, medier og marked. Det er formålet med bogserien, at de enkelte publikationer skal præsentere og diskutere den nyeste forskning inden for området, og publikationerne skal hver især levere et bidrag til forskningsmæssig udvikling inden for området.

 

Serieredaktion

Hovedredaktør: Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Professor, AAU

Redaktionspanel: Forskere som har redigeret udgivelser i serien

Forfattere
Redaktører
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Sprog