Trend bites

Trend bites er en skriftserie om aktuelle og fremtidige trends og tendenser.

 

Trend i trend bites henviser til tendens, dvs. at noget tager en særlig retning eller drejning. I modsætning til kortsigtede fænomener, der kan være præget af tilfældige midlertidi­ge fluktuationer og udsving og dermed er uforudsigelige, er trends langsigtede bevægelser, underliggende tendenser, som er relativt konstante og derfor også kan bruges til at forudsige fremtidige udviklinger. Bites er inspireret af journalistikkens ‘Sound bites’ -korte tale-, lyd-eller musik-klip, uddraget fra større optagelser, og som tjener til at opsummere den større sammenhæng.

 

Trend bites er således korte fremstillinger, der opsummerer centrale aktuelle og fremtidige tendenser.

Anledningen til etableringen af serien trend bites er Aalborg Universitetsforlags 40 års-jubilæum i 2018.

 

Serieredaktion:

Jens F. Jensen, Professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU

Trine Fink, Lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU

Tem Frank Andersen, Studielektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU

Preben Olund Kirkegaard, Docent, forskningsleder i læreruddannelsen, UCN

Pernille Herold, Forlagsdirektør, Aalborg Universitetsforlag

Forfattere
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
Sprog
  • (10)
  • (0)
  • (0)

Viser 10 ud af 10