FULM

FULM - Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer
En serie med empirisk, praksisrelateret uddannelsesforskning

Med de uddannelsesreformer der er blevet gennemført de seneste år – reformen af læreruddannelse og pædagoguddannelse og folkeskolereformen, der trådte i kraft i 2014 – står vi over for et nyt udviklingsparadigme i  folkeskole og i dagtilbud, ungdomsuddannelser og uddannelsesforvaltninger, nemlig det man kunne kalde forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer med fokus på kompetenceløft og organisering i forhold til fælles læringsmål.

 

I dette paradigme spiller uddannelsesforskningen en vigtig rolle: Den har de seneste år udviklet sig på en sådan måde, at den i langt højere grad end tidligere kan levere forskningsbaseret viden om, hvad der med stor  sandsynlighed virker bedst i undervisningen, og hvordan elevernes læring gøres synlig (Hattie 2009, 2013). Desuden er uddannelsesforskningen blevet i stand til at levere et e-vidensbaseret vidensgrundlag for børns, elevers  og unges udvikling, læring, trivsel og inklusion. Dels kan man give et klart billede af udgangspunktet for de pædagogiske indsatser, dels kan man dokumentere effekterne af disse indsatser.

 

Samspillet mellem uddannelsesforskning og praksis sker blandt andet i form af forsknings- og udviklingsprojekter i kommuner i Danmark, Norge og Sverige. Pt. gennemføres sådanne projekter i Kristiansand (Norge),  Fredericia, Brønderslev, Greve, Vordingborg og med erhvervsuddannelser i Nordjylland. Disse projekter dokumenteres blandt andet i forskningsrapporter med banebrydende ny viden om uddannelsesspørgsmål.

 

Projekterne gennemføres i et samarbejde mellem tre førende skandinaviske institutioner for empirisk, praksisorienteret uddannelsesforskning: LSP (Aalborg Universitet), RCIW (Högskolan i Borås) og SePU (Høgskolen i  Hedmark). Disse tre institutioner har dannet den skandinaviske forskningsalliance SERA (Scandinavian Education Research Alliance). Det er også SERA der udgør redaktionen for FULM. 

 

Serieredaktør

Professor Thomas Nordahl, AAU

 
Forfattere
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Redaktører
Sprog

Viser 18 ud af 18