Applied Philosophy / Anvendt Filosofi

Serien Applied Philosophy / Anvendt Filosofi er oprettet for at samle og præsentere den forskning, der bliver til i Center for Anvendt Filosofi (CAF) på Aalborg Universitet.

 

Centret repræsenterer forskermiljøet omkring universitetets nye Bachelor- og Kandidat-studium i Anvendt Filosofi. CAF’s forskning vægter højt det tværfaglige samarbejde med forskere fra andre institutter og fakulteter ved  Aalborg Universitet og andre danske universiteter samt med udenlandske forskere, der indgår i de forskellige internationale netværk, som CAF samarbejder med.

 

Serieredaktion

Antje Gimmler, Professor, AAU

Anita Naemi Holm, Lektor, AAU

Mogens Pahuus, Emeritus, AAU

Jörg Zeller, Emeritus, AAU

Forfattere
  • (1)
  • (5)
  • (1)
Redaktører
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Sprog