Applied Philosophy / Anvendt Filosofi

Serien Applied Philosophy / Anvendt Filosofi er oprettet for at samle og præsentere
den forskning, der bliver til i Center for Anvendt Filosofi (CAF) på Aalborg Universitet.

 

Centret repræsenterer forskermiljøet omkring universitetets nye Bachelor- og Kandidat-studium i
Anvendt Filosofi. CAF’s forskning vægter højt det tværfaglige samarbejde med forskere fra andre
institutter og fakulteter ved Aalborg Universitet og andre danske universiteter samt med udenlandske
forskere, der indgår i de forskellige internationale netværk, som CAF samarbejder med.

 

Serieredaktion

Antje Gimmler, Professor, Institut for Kultur og Læring, AAU

Anita Naemi Holm, Lektor, Institut for Kultur og Læring, AAU

Mogens Pahuus, Emeritus, Institut for Kultur og Læring, AAU

Jörg Zeller, Emeritus, Institut for Kultur og Læring, AAU

Forfattere
 • (1)
 • (5)
 • (1)
Redaktører
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (3)
 • (3)
Sprog
 • (13)
 • (2)
 • (0)