Aalborg Universitetsforlag
Kroghstrøde 3
9220 Aalborg Ø
CVR: 14 42 33 97

Tel. +45 9940 7140
E-mail: aauf@forlag.aau.dk

Aalborg Universitetsforlag er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Når du giver informationer på www.aauforlag.dk, indsamler og behandler vi persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Identifikationsoplysninger som du giver os, når du foretager et køb på hjemmesiden, kommunikerer med os via telefon, mail eller på anden vis. Herunder navn, adresse, mailadresse og evt. telefon-/mobilnummer.

Marketing: Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, anvender vi dine persondata (mail og evt. navn) til at sende dig nyheder og information omkring vores produkter. Du kan afmelde dig nyhedsbrevet når som helst i bunden af hvert nyhedsbrev.

Hvordan anvender vi dine oplysninger?
Vi behandler dine persondata (som du har givet os online eller personligt) så vi kan formidle dit køb eller sende nyhedsbrev, såfremt du har tilmeldt dig dette.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, som er beskrevet ovenfor. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata, som for vores forretningsdrift er nødvendig at indsamle og opbevare.

Vi indhenter accept og sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi indhenter din accept, inden vi behandler dine persondata til de formål, som er beskrevet ovenfor. Din accept er frivillig men nødvendig for at vi kan behandle din ordre. Du kan til enhver tid trække din accept tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Ovenstående persondata bliver gemt jf. Bogføringsloven §10. Vi sletter dine persondata, såfremt du anmoder os om det, medmindre vi er forpligtede til fortsat at opbevare dine persondata – i henhold til anden lovgivning.

Hvem deler vi dine persondata med?
Vi deler kun dine oplysninger med forsendelsesfirmaet, dvs. at dine oplysninger ikke videresælges til tredjepart. Vi har databehandleraftaler med alle vores samarbejdspartnere, således at dine data sikres.

Sikkerhed – vi beskytter dine persondata
I henhold til gældende lovgivning har Aalborg Universitetsforlag vedtaget interne regler om informationssikkerhed. Disse har til hensigt at beskytte dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder
Du kan til enhver tid rette henvendelse til os og få oplyst, hvilke persondata vi behandler om dig samt ændringer til disse. Ved en eventuel henvendelse vender vi tilbage så hurtigt som muligt, og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Opdatering af persondatapolitik og cookies
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre i vores persondatapolitik og anvendelse af cookies uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genlæse vores regler for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde i kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af persondatapolitikken.