Ungdomsliv

Ungdomsliv er en tværvidenskabelig bogserie, der bringer publikationer, som afspejler mangfoldigheden inden for dansk ungdomsforskning. Publikationerne består både af antologier såvel som monografier, der  overvejende er skrevet af danske forskere, men rummer også bidrag på nordiske sprog eller på engelsk.

 

Bogserien er orienteret mod at undersøge ungdomslivet på tværs af de forskellige livsarenaer og sammenhænge, som de unge indgår i. Bidrag til serien bygger overvejende på empirisk forskning og data, der er genereret i  blandt og i samspil med unge, således at det i vid udstrækning er de unges egen erfaringshorisont og perspektiv, der præsenteres. Herudfra præsenteres konklusioner og analyser, og der udvikles så vidt muligt nye  begrebssætninger og teoretiske forståelser, der kan bidrage til en forståelse af de brydninger og forandringer, der præger ungdomslivet.

 

Der er tale om en tværfaglig bogserie, der sætter spot på unges liv og livsvilkår. Bogserien har tilsvarende en bred vifte af videnskabeligt interesserede læsere og tilstræber derfor, at publikationerne skal kunne læses af andre end fagligt indviede forskere, ligesom der tematisk vil være en vægtning af bidrag, der kan have relevans for praksisfeltet omkring unge.

 

Serieredaktion:

Lektor Niels Ulrik Sørensen, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet,

Lektor Mette Pless, Institut for Kultur og Læring, Aalborg universitet

Lektor Trine Wulf-Andersen, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Forfattere
 • (2)
 • (5)
 • (4)
 • (2)
 • (2)
Redaktører
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (21)
 • (0)
 • (0)

Viser 20 ud af 21