Organizational Learning and Management Studies / Organisatorisk læring og ledelse

Denne skriftserie, der er baseret på peer review og open-acces, er målrettet forskning indenfor organisatorisk læring og ledelse. Skriftserien inviterer bidrag, som præsenterer såvel empirisk som teoretisk forskning indenfor feltet. Denne forskning kan eksempelvis søge at åbne op for nye perspektiver eller præsenterer løsninger på kendte problemstillinger i ledelse og organisatorisk læring. Bidragene kan kombinere de to felter, men dette er ikke et krav. Skriftserien retter sig mod en international læserskare, hvorfor manuskripter kan være på såvel dansk som engelsk.

 

This peer reviewed and open-access book series is dedicated to research into Organizational Learning and Management. The series invites manuscripts presenting theoretical as well as empirical research. The research could offer new perspectives on or solutions to known problems within the fields of organizational learning, capacity building and management. The presented work can combine the two research paradigms but this is not a requirement. The series aims at an international audience and accepts manuscripts in Danish as well as English.

 

Serieredaktion
Søren Frimann, Lektor, AAU
Lone Hersted, Lektor, AAU
Mogens Sparre, Lektor, AAU

 

Forfattere
  • (2)
Redaktører
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Sprog