Studier i historie, arkiver og kulturarv / Studies in history, archives and cultural heritage

Skriftserien udgiver historisk forskning fra Universiteter, Arkiver og Kulturhistoriske Museer i form af antologier og monografier. 

 

Serieredaktion

Lektor Lars Andersen, AAU

Adjunkt Johan Heinsen, AAU

Arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen, Museum Thy

 

Forfattere
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Redaktører
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Sprog