Studier i historie, arkiver og kulturarv / Studies in history, archives and cultural heritage

Skriftserien udgiver historisk forskning fra Universiteter, Arkiver og Kulturhistoriske Museer i form af antologier og monografier. 

Serieredaktører: Lars Andersen, Lektor ved Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet, Bente Jensen, Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv, Johan Heinsen, Adjunkt ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet og Michael Riber Jørgensen, ansat ved Thisted Museum

 

Forfattere
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Redaktører
 • (1)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (11)
 • (4)
 • (0)