Organisation og ledelse

Organisationsudvikling gennem dialog

Bogens artikler har kommunikation som omdrejningspunkt for forståelsen af organisation og organisationsudvikling. I fokus er især dialogens muligheder som udvik- lingsredskab. Det er et gennemgående træk i artiklerne, at de teoretiske diskussioner føres i nær tilknytning til emperiske eksempler. Bogen henvender sig både til teoretikere og praktikere, der arbejder inden for området: Kommunikation og Organisation.

De enkelte kapitler
1. kapitel: Organisationens dialogiske rum defineres og diskuteres selve dialogbegrebet. Med inddragelse af begreber som kongruens, metakommunikation, perspektivbevidsthed og gennemsigtighed præsenteres dialogen som en særlig kommunikationsform. I organisationen foregår den billedligt talt i et lyst rum med højt til loftet, adskilt fra organisationens andre rum. Her udfoldes den ved specielle lejligheder med det overordnede formål at skabe klarhed og gensidig forståelse.

2. kapitel: Dialogiske konsulentmetoder - som støtte for organisationsdannelse og -vedligeholdelse", beskrives grundvilkårene for en dialogisk arbejdende organisationskonsulent. Ved hjælp af eksempler gennemgås dernæst, hvordan den dialogiske konsulent kan bidrage til etableringen og vedligeholdelsen af en organisation.

3. kapitel: Medarbejderudviklingssamtalen som dialog omhandler dialogens betingelser i medarbejderudviklingssamtalen, der bruges som ledelsesinstrument. Specielt diskuteres de socialpsykologiske, emotionelle og kulturelle dimensioner og eksempler herpå i forhold til en række medarbejderudviklingssamtaler, som forfatteren har afholdt ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

4. kapitel: Guldgraverens fire veje - om produktive dialoger" skrives om fire kommunikationsområder i medarbejdersamtaler, der skaber basis for forandring og udvikling. Det drejer sig om at være fødselshjælper, at sige sine følelser højt, at checke sine forestillinger og at sige sine iagttagelser højt. De fire veje er dokumenteret med fyldige eksempler fra medarbejdersamtaler på en stor dansk virksomhed.

5. kapitel: Kommunikationstræning som organisationsudvikling" diskuteres mulighederne for at udvikle organisationen som en lærende organisation gennem udvikling af medarbejdernes kommunikative ressourcer. Diskussionen er bygget op om argumentationskæden: Organisationsudvikling gennem lederudvikling gennem kommunikationstræning. Der illustreres med eksempler fra et lederudviklingskursus, som forfatteren har forstået i en dansk virksomhed.

6. kapitel "Det man siger er man selv?" diskuterer betydningen af, om organisationsmedlemmerne kommunikerer forsvarspræget eller problemarbejdende, konfliktfyldt eller glat. Det drejer sig bl.a. om evnen til at afklare, rumme og bearbejde hinandens perspektiver på det, der tales om. Diskussionen føres på baggrund af en samtaleanalyse.

7. kapitel: Det diskuteres, hvordan bestemte typer af spørgsmål og svar korrespon- derer med hinanden, og hvordan de anvendte kommunikationsstrategier influerer på en relation mellem lærer og elever og på elvernes muligheder for at lære. Eksemplerne, der analyseres og diskuteres, stammer fra Folkeskolens matematikundervisning.

Læs mere
Bog
Bogen er desværre udsolgt og vil ikke komme på lager igen
 
 • Bogens artikler har kommunikation som omdrejningspunkt for forståelsen af organisation og organisationsudvikling. I fokus er især dialogens muligheder som udvik- lingsredskab. Det er et gennemgående træk i artiklerne, at de teoretiske diskussioner føres i nær tilknytning til emperiske eksempler. Bogen henvender sig både til teoretikere og praktikere, der arbejder inden for området: Kommunikation og Organisation.

  De enkelte kapitler
  1. kapitel: Organisationens dialogiske rum defineres og diskuteres selve dialogbegrebet. Med inddragelse af begreber som kongruens, metakommunikation, perspektivbevidsthed og gennemsigtighed præsenteres dialogen som en særlig kommunikationsform. I organisationen foregår den billedligt talt i et lyst rum med højt til loftet, adskilt fra organisationens andre rum. Her udfoldes den ved specielle lejligheder med det overordnede formål at skabe klarhed og gensidig forståelse.

  2. kapitel: Dialogiske konsulentmetoder - som støtte for organisationsdannelse og -vedligeholdelse", beskrives grundvilkårene for en dialogisk arbejdende organisationskonsulent. Ved hjælp af eksempler gennemgås dernæst, hvordan den dialogiske konsulent kan bidrage til etableringen og vedligeholdelsen af en organisation.

  3. kapitel: Medarbejderudviklingssamtalen som dialog omhandler dialogens betingelser i medarbejderudviklingssamtalen, der bruges som ledelsesinstrument. Specielt diskuteres de socialpsykologiske, emotionelle og kulturelle dimensioner og eksempler herpå i forhold til en række medarbejderudviklingssamtaler, som forfatteren har afholdt ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

  4. kapitel: Guldgraverens fire veje - om produktive dialoger" skrives om fire kommunikationsområder i medarbejdersamtaler, der skaber basis for forandring og udvikling. Det drejer sig om at være fødselshjælper, at sige sine følelser højt, at checke sine forestillinger og at sige sine iagttagelser højt. De fire veje er dokumenteret med fyldige eksempler fra medarbejdersamtaler på en stor dansk virksomhed.

  5. kapitel: Kommunikationstræning som organisationsudvikling" diskuteres mulighederne for at udvikle organisationen som en lærende organisation gennem udvikling af medarbejdernes kommunikative ressourcer. Diskussionen er bygget op om argumentationskæden: Organisationsudvikling gennem lederudvikling gennem kommunikationstræning. Der illustreres med eksempler fra et lederudviklingskursus, som forfatteren har forstået i en dansk virksomhed.

  6. kapitel "Det man siger er man selv?" diskuterer betydningen af, om organisationsmedlemmerne kommunikerer forsvarspræget eller problemarbejdende, konfliktfyldt eller glat. Det drejer sig bl.a. om evnen til at afklare, rumme og bearbejde hinandens perspektiver på det, der tales om. Diskussionen føres på baggrund af en samtaleanalyse.

  7. kapitel: Det diskuteres, hvordan bestemte typer af spørgsmål og svar korrespon- derer med hinanden, og hvordan de anvendte kommunikationsstrategier influerer på en relation mellem lærer og elever og på elvernes muligheder for at lære. Eksemplerne, der analyseres og diskuteres, stammer fra Folkeskolens matematikundervisning.

 • Antal sider

  244

  isbn

  87-7307-536-1

  issn

  1397-1239

  Udgave

  1. udgave, 8. oplag

  Udgivelsesår

  2005

 • Filnavn Download

Bøger i samme kategori