FISK-serien

FISK - Forskningsinitiativet, Informatik, Semiotik og Kulturanalyse


Serien er et forskningsinitiativ, der har til formål at bidrage til udviklingen af fælles teoretiske og metodiske rammer for, hvad der i bred forstand kan betegnes som kommunikationsområdet.

 

Skriftserieredaktør

Professor Jens F. Jensen, AAU

 

Skriftserieredaktion

Lektor Tem Frank Andersen, AAU

Lektor Thomas Bjørner, AAU

Professor Jens F. Jensen, AAU

Forfattere
Redaktører
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Sprog