FISK-serien

FISK, der er en sammentrækning af 'Forskningsinitiativet: Informatik, Semiotik & Kulturanalyse' er et forskningsinitiativ, der har til formål at bidrage til udviklingen af fælles teoretiske og metodiske rammer for, hvad der i bred forstandkan betegnes som kommunikationsområdet.

Forfattere
Redaktører
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Sprog
  • (8)
  • (1)
  • (0)