FISK-serien

FISK - Forskningsinitiativet, Informatik, Semiotik og Kulturanalyse


Serien er et forskningsinitiativ, der har til formål at bidrage til udviklingen af fælles teoretiske og
metodiske rammer for, hvad der i bred forstand kan betegnes som kommunikationsområdet.

Forfattere
Redaktører
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Sprog
  • (8)
  • (1)
  • (0)