Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik

Serien Studies in Contemporary Poetry / Studier i samtidslyrik er en peer reviewed serie og omfatter forskning i de seneste års eksplosive udvikling inden for lyrikkens produktion, distribution og reception. Serien anskuer samtidslyrikken i relation til tre spændingsfelter, nemlig mellem en traditionel opfattelse af den poetiske genre (centrallyrik) og en genreopbrydende (interaktionslyrik), mellem litteraturen og andre kunstarter (billedkunst, musik, film etc.), og mellem bogmediet og andre medier (internet, mundtlig performance etc.). Serien fokuserer desuden på udviklingen af nye interdisciplinære metoder til læsning af samtidslyrikken samt på diskussioner af de litteratur- og kunsthistoriske, sociale og politiske implikationer af lyrikkens ekspansion

 

Serieredaktører

Professor dr.phil. Peter Stein Larsen, AAU

Lektor ph.d. Louise Mønster, AAU

Forfattere
  • (1)
Redaktører
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Sprog