Skriftserie om eksistentiel fænomenologi

I Skriftserie om eksistentiel fænomenologi publiceres værker, der tematisk falder inden for fænomenologiens og eksistensfilosofiens fælles emneområde. Centralt står belysning, diskussion og begribelse af sammenhænge mellem på den ene side basale spørgsmål om erfaring og mening og på den anden side fremtrædende problematikker i menneskets tilværelse i det senmoderne samfund.

 

Skriftserien er åben for både konstruktive og kritiske bidrag, der enten fokuserer på en eksistentiel-fænomenologisk tilgang eller i bredere forstand kan kaste lys over et eksist­ensfænomenologisk tema.
 

Serieredaktion

Kurt Dauer Keller, Emeritus, AAU
Mogens Pahuus,  Emeritus, AAU
Jacob Dahl Rendtorff, Professor, RUC

 

Forfattere
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
Redaktører
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Sprog

Viser 13 ud af 13