Serie om sundhedskommunikation

Serien undersøger sundhedskommunikation i bred forstand som kommunikation om sundhed, omsorg, sygdom, behandling og pleje. Sundhedskommunikationen udspiller sig i relation til institutioner, organisationer og arbejdspladser, der har sundhedsydelser som deres kerneopgave (fx sygehuse og lægepraksisser), men finder også sted i andre private og offentlige sammenhænge hvor sundhed, sygdom, behandling, forebyggelse osv. tematiseres. Fitnesscentre og sundhedskampagner er således også eksempler på ’steder’, hvor diskurser om den sunde krop og det gode liv artikuleres og praktiseres.

 

Sundhedskommunikation forstås ikke som et afgrænset område, men som en række synsvinkler, man kan anlægge på sundhedsfeltet. Disse synsvinkler kan stille skarpt på de tekster og interaktionsforløb, som indgår i kommunikationen. De kan rette sig mod deltagernes fortolkninger, oplevelser og (manglende) fælles forståelse. De kan dreje sig om de medier, teknologier og materielle former, som kommunikationen benytter og præges af. De kan belyse de retoriske mønstre, betydningssammenhænge og diskurser, som deltagerne trækker på. Og de kan orientere sig mod de organisatoriske sammenhænge, som kommunikationen er indlejret i og samtidig bidrager til at opretholde eller forandre. Sundhedskommunikation drejer sig således om at anlægge en eller flere af disse kommunikative synsvinkler på de mangfoldige praksisser, der forbindes med sundhed.

 

Serieredaktion

Lektor Søren Frimann, AAU

Lektor Anders Horsbøl, AAU

Lektor Flemming Smedegaard, SDU

 

 

Forfattere
Redaktører
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Sprog