Skriftserier

Projektarbejdets dannelsespotentiale

Denne bog sammentænker som noget nyt dannelsesteori, pædagogisk teori om projektarbejde og narrativ teori. Via denne kombination bliver det muligt at forstå projektarbejdets potentiale til  at understøtte studerendes dannelsesprocesser og potentialet i dannelsesfortællinger til at skabe mening og refleksion hos studerende.

I bogen argumenteres der for, at etisk-politisk dannelse og personligfaglig dannelse er et vigtigt aspekt af udviklingsprocesser for studerende på de videregående uddannelser, men også at det er et aspekt under pres. Der argumenteres for, at dannelsesworkshop og dannelsesfortællinger kan være ét blandt flere tiltag, som kan øge fokus på studerendes dannelse. 

På Aalborg Universitet har man eksperimenteret med den problemorienterede projektarbejdsform i snart 50 år. Bogen præsenterer Aalborg Universitets unikke pædagogiske modeller og uddyber, hvordan det problemorienterede projektarbejde adskiller sig fra problembaseret læring og arbejdet med vejlederbestemte cases og problemer. 

Projektarbejdet inviterer til et intenst og involverende arbejde med en problemstilling, det faglige stof og med studerende i gruppen og underviseren. Men for at disse engagerende dannelsesprocesser kan gå op i en højere enhed må spørgsmål om dannelse og projektarbejdets potentiale bringes frem i de studerendes bevidsthed. Det må gives et sprog, en fortælling og et  rum. Bogen præsenterer eksempler på studerendes dannelsesfortællinger, teori om dannelse og narrative tilgange, som gør det muligt at opdage og italesætte studerendes dannelsesprocesser. Det beskrives også, hvordan man planlægger og afholder en dannelsesworkshop og dermed skaber dette særlige rum for dannelsesrefleksioner og meningsskabelse.

Bogen henvender sig både til studerende på de videregående uddannelser, undervisere på disse uddannelser, som vil tilrettelægge en dannelsesworkshop samt læsere med interesse for det  problemorienterede projektarbejdes potentialer og dets historie, narrativ teori og analyse samt dannelsesprocesser i teori og praksis.

Læs mere
Bog
250,00 DKK
På lager
1-3 hverdage
 
 • Denne bog sammentænker som noget nyt dannelsesteori, pædagogisk teori om projektarbejde og narrativ teori. Via denne kombination bliver det muligt at forstå projektarbejdets potentiale til  at understøtte studerendes dannelsesprocesser og potentialet i dannelsesfortællinger til at skabe mening og refleksion hos studerende.

  I bogen argumenteres der for, at etisk-politisk dannelse og personligfaglig dannelse er et vigtigt aspekt af udviklingsprocesser for studerende på de videregående uddannelser, men også at det er et aspekt under pres. Der argumenteres for, at dannelsesworkshop og dannelsesfortællinger kan være ét blandt flere tiltag, som kan øge fokus på studerendes dannelse. 

  På Aalborg Universitet har man eksperimenteret med den problemorienterede projektarbejdsform i snart 50 år. Bogen præsenterer Aalborg Universitets unikke pædagogiske modeller og uddyber, hvordan det problemorienterede projektarbejde adskiller sig fra problembaseret læring og arbejdet med vejlederbestemte cases og problemer. 

  Projektarbejdet inviterer til et intenst og involverende arbejde med en problemstilling, det faglige stof og med studerende i gruppen og underviseren. Men for at disse engagerende dannelsesprocesser kan gå op i en højere enhed må spørgsmål om dannelse og projektarbejdets potentiale bringes frem i de studerendes bevidsthed. Det må gives et sprog, en fortælling og et  rum. Bogen præsenterer eksempler på studerendes dannelsesfortællinger, teori om dannelse og narrative tilgange, som gør det muligt at opdage og italesætte studerendes dannelsesprocesser. Det beskrives også, hvordan man planlægger og afholder en dannelsesworkshop og dermed skaber dette særlige rum for dannelsesrefleksioner og meningsskabelse.

  Bogen henvender sig både til studerende på de videregående uddannelser, undervisere på disse uddannelser, som vil tilrettelægge en dannelsesworkshop samt læsere med interesse for det  problemorienterede projektarbejdes potentialer og dets historie, narrativ teori og analyse samt dannelsesprocesser i teori og praksis.

 • Antal sider

  270

  isbn

  978-87-7210-793-6

  issn

  2246-5804

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2023

 • Filnavn Download

Bøger i samme kategori