Studier i problembaseret læring ved videregående uddannelser / Studies into Problem Based Learning in Higher Education

Problembaseret erhvervsøkonomi

En antologi om praksis i problembaseret læring

Problembaseret erhvervsøkonomi er skre­vet af en kreds af forskere, der i deres daglige praksis alle underviser i erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Bogen tager fat i centrale emner inden for den måde problembaseret un­dervisning inden for erhvervsøkonomi foregår på netop Aalborg Universitet, som er et af de europæiske universiteter, der gennem 40 år har praktiseret problembaseret undervisning.

Bogen er skrevet for alle, der har interesse i at studere og at undervise i erhvervsøkonomi, og behandler emner, der dækker problembaseret undervisning på bachelor, kandidat, diplom og master. Udgangspunktet er arbejdet med de daglige udfordringer og muligheder, som ligger i at undervise problembaseret, og de en­kelte emner analyseres ud fra konkrete eksem­pler, som forfatterne oplever disse.

De emner, der dækkes, er f.eks. historien bag udviklingen af den problembaserede erhvervs­økonomi som undervisningsform, udvikling af konkrete problembaserede undervisningsfor­løb, semestre og hele uddannelser: HA, HD, cand. merc. og MBA. Bogen behandler tillige emner som: hvordan studerende forstår og ar­bejder med problembaseret læring, problemba­seret ledertræning i virksomheder, udvikling af nye evalueringsmetoder, samspillet mellem kreativitet og problembaseret erhvervsøkono­mi og udvikling af en ny problembaseret ma­steruddannelse.

Læs mere
Bog
Bogen er desværre udsolgt og vil ikke komme på lager igen
 
 • Problembaseret erhvervsøkonomi er skre­vet af en kreds af forskere, der i deres daglige praksis alle underviser i erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Bogen tager fat i centrale emner inden for den måde problembaseret un­dervisning inden for erhvervsøkonomi foregår på netop Aalborg Universitet, som er et af de europæiske universiteter, der gennem 40 år har praktiseret problembaseret undervisning.

  Bogen er skrevet for alle, der har interesse i at studere og at undervise i erhvervsøkonomi, og behandler emner, der dækker problembaseret undervisning på bachelor, kandidat, diplom og master. Udgangspunktet er arbejdet med de daglige udfordringer og muligheder, som ligger i at undervise problembaseret, og de en­kelte emner analyseres ud fra konkrete eksem­pler, som forfatterne oplever disse.

  De emner, der dækkes, er f.eks. historien bag udviklingen af den problembaserede erhvervs­økonomi som undervisningsform, udvikling af konkrete problembaserede undervisningsfor­løb, semestre og hele uddannelser: HA, HD, cand. merc. og MBA. Bogen behandler tillige emner som: hvordan studerende forstår og ar­bejder med problembaseret læring, problemba­seret ledertræning i virksomheder, udvikling af nye evalueringsmetoder, samspillet mellem kreativitet og problembaseret erhvervsøkono­mi og udvikling af en ny problembaseret ma­steruddannelse.

 • Antal sider

  226

  isbn

  978-87-7112-147-6

  issn

  2246-5804

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2014

 • Filnavn Download

Bøger i samme kategori