Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet.

Forfattere: Niels Ulrik Sørensen, Mette Lykke Nielsen,
Rikke Ørngreen, Birgitte Sølbeck Henningsen,
Peter Gundersen m.fl.
Antal sider: 345
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7210-314-3
ISSN: 2445-5075

I Danmark flytter 90.000 unge årligt hjemmefra. For de fleste unge er det et stort skridt at pakke flyttekasserne og begynde et hverdagsliv for sig selv. ’Når unge flytter hjemmefra’ kaster lys over, hvordan forskellige unge oplever og håndterer overgangen fra hjemme- til udeboende.

Bogen giver svar på spørgsmål som: Hvorfor flytter de unge hjemmefra? Hvordan finder de et sted at bo? Hvordan klarer de økonomien og alt det praktiske? Hvordan opleves den første tid? Hvad er afgørende for, om de falder til? Hvordan påvirkes forholdet til forældrene? Og hvorfor flytter nogle hjem igen?

’Når unge flytter hjemmefra’ giver et indblik i nye måder at blive voksen på. Præ­sta­ti­ons­krav og høje forventninger. Ensomhed og mistrivsel. Uro og uklare frem­tids­ho­ri­son­ter. Glæden ved at klare tingene selv og føle sig bare en lille smule mere voksen. Og nye forældreroller.

Bogens omdrejningspunkt er en gruppe unge mellem 17 og 25 år, som vi følger under deres overgang fra hjemme- til udeboende. Vi møder også en del af deres forældre. I bogen fletter de unges og forældrenes stemmer sig ind og ud ad hinanden.

Bogen henvender sig til studerende, undervisere, praktikere på efteruddannelse og andre, der teoretisk og praktisk beskæftiger sig med unge og ungdomssociologi. Bogen er også rettet mod frivillige og ansatte i foreninger, kommuner, in­te­res­se­or­ga­ni­sa­ti­o­ner, forældreorganisationer og boligselskaber, som er i kontakt med unge på vej ind i voksenlivet.

Bogens primære forfattere er tilknyttet dels Center for Ungdomsforskning og dels Forskningscenter for Video ved Aalborg Universitet i København. Projektet bag ud­gi­vel­sen er støttet af Nordea-fonden.

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Ungdomsliv

---

Anmeldelse på Bogsyn.dk, kan læses her

199,00 DKK

Når unge flytter hjemmefra. Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet.