Læring og uddannelse

Teori og praksis i professionsdidaktik

En bog om refleksiv praksislæring

Refleksion er vejen til kvalificeret handling. Det er en afgørende kompetence for studerende, der skal lære at foretage og argumentere for professionelle handlinger. Refleksive kompetencer er endvidere centrale i den færdiguddannedes indsats med at holde sig fagligt og metodisk opdateret gennem arbejdslivet. Professionshøjskoler og erhvervsakademier har derfor en vigtig opgave med at skabe forbindelser mellem teori og praksis i uddannelsesforløbet. Herved bliver studerendes og ud­dan­ne­de pro­fes­sio­nel­les  handlinger både forankret i en social kontekst og baseret på et solidt vi­dens­grun­dlag. 

Refleksiv praksislæring (RPL) er et bud på en moderne professionsdidaktik, hvor refleksionen sættes i centrum af de studerendes læreproces. Herigennem adresseres de velkendte udfordringer med teori/ praksisrelationen. I denne bog beskrives RPL som en  læringsforståelse og en didaktik, der er skræddersyet til uddannelser, hvor teori/­praksisrelationen er afgørende for uddannelsernes relevans og kvalitet. 

Teori og praksis i professionsdidaktik henvender sig til alle som beskæftiger sig med læring og undervisning i erhvervsakademi- og pro­fes­si­ons­ud­dan­nel­se, både un­der­vi­se­re, forskere, studerende og ledere. Den er særlig velegnet i forbindelse med  lek­tor­kva­li­fi­ce­ring, adjunktpædagogikum og anden pædagogisk efter- og vi­de­re­ud­dan­nel­se. Bogens 19 kapitler tilbyder teoretiske perspektiver og konkrete erfaringer, der kan inspirere undervisere til refleksioner over og udvikling af egen undervisningspraksis. 

Læs mere
Bog
299,00 DKK
På lager
1-3 hverdage
 
 • Refleksion er vejen til kvalificeret handling. Det er en afgørende kompetence for studerende, der skal lære at foretage og argumentere for professionelle handlinger. Refleksive kompetencer er endvidere centrale i den færdiguddannedes indsats med at holde sig fagligt og metodisk opdateret gennem arbejdslivet. Professionshøjskoler og erhvervsakademier har derfor en vigtig opgave med at skabe forbindelser mellem teori og praksis i uddannelsesforløbet. Herved bliver studerendes og ud­dan­ne­de pro­fes­sio­nel­les  handlinger både forankret i en social kontekst og baseret på et solidt vi­dens­grun­dlag. 

  Refleksiv praksislæring (RPL) er et bud på en moderne professionsdidaktik, hvor refleksionen sættes i centrum af de studerendes læreproces. Herigennem adresseres de velkendte udfordringer med teori/ praksisrelationen. I denne bog beskrives RPL som en  læringsforståelse og en didaktik, der er skræddersyet til uddannelser, hvor teori/­praksisrelationen er afgørende for uddannelsernes relevans og kvalitet. 

  Teori og praksis i professionsdidaktik henvender sig til alle som beskæftiger sig med læring og undervisning i erhvervsakademi- og pro­fes­si­ons­ud­dan­nel­se, både un­der­vi­se­re, forskere, studerende og ledere. Den er særlig velegnet i forbindelse med  lek­tor­kva­li­fi­ce­ring, adjunktpædagogikum og anden pædagogisk efter- og vi­de­re­ud­dan­nel­se. Bogens 19 kapitler tilbyder teoretiske perspektiver og konkrete erfaringer, der kan inspirere undervisere til refleksioner over og udvikling af egen undervisningspraksis. 

 • Antal sider

  272

  isbn

  978-87-7210-774-5

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2022

 • Filnavn Download

Bøger i samme kategori