Sociologi

Kreativitet i fodbold

(samleværk bestående af 4 bind)

Der er bred enighed om, at kreativitet er altafgørende i boldspil. Der er til gengæld mindre enighed om, hvad kreativitet er, hvorfor kreativitet er vigtigt, og hvordan kreativiteten kan udfoldes i praksis? Samleværket Kreativitet i fodbold giver nye, udviklingsorienterede svar på disse spørgsmål.

Baseret på højaktuel forskning i kreativitet, boldspil, idrætspsykologi, sport management og meget mere, argumenterer bøgernes fire forfattere for at kreativitet, forstået som legende udforskning af nye og uvante handlemuligheder, ikke bare er vigtigt for at vinde kampe. Som et modspil til den øgede resultatorientering i børne- og ungdomsidrætten argumenteres der blandt andet for, at kreative praksisformer er vigtige for at udvikle trygge fællesskaber, skabe unikke oplevelser og udvikle kreative kompetencer. Hermed fremstilles kreativitet hovedsageligt som et middel til at fastholde og tiltrække flere idrætsdeltagere.

Samleværket handler dog ikke bare om kreativitet. De fire bind handler om hvordan man kan få mere leg, nysgerrighed, spontanitet og opfindsomhed ind i sin praksis. Og derudover hvad det kan betyde for den enkelte idrætsudøver – og den enkelte forening – at gå til kamp mod konformitet og vanetænkning gennem en øget prioritering af de kreative kvaliteter. Samleværket er således relevant for trænere, ledere, undervisere, foreningskonsulenter, forældre og mange andre.

Samleværket består af følgende fire titler:

Kreativitet som legende udforskning, 116 sider

Der er bred enighed om, at kreativitet er vigtig i fodbold – på og uden for banen. Der er til gengæld mindre enighed om, hvad kreativitet er, og hvordan den kan fremmes i fodboldpraksis. Via et udviklingsorienteret perspektiv på kreativitet etablerer denne bog fundamentet for at kunne operationalisere kreativitetsbegrebet i fodbold.

Denne bog udgør første bind i samleværket Kreativitet i fodbold. Bogen introducerer et banebrydende teoretisk perspektiv, der fokuserer på skabende processer og involverer subjektive kreative handlinger til træning frem for objektivt kreative præstationer i kamp. Forfatterne definerer således kreativitet som udforskning af nye og uvante handlemuligheder i åbne opgaver. Fra dette perspektiv handler kreativitet ikke blot om at overraske  modstanderne på banen ved at gøre det uventede, men om at overskride personlige og kulturelle vaner i tanke og handling. Hermed sættes den enkelte spillers udvikling og trivsel i centrum for kreativiteten.

Denne dybtgående nytænkning af, hvordan kreativitet kan og bør forstås i fodbold, henvender sig hovedsageligt til boldspilspraktikere, idrætsstuderende, idrætslærere og andre med interesse i teoretiske perspektiver på  boldspil. Bogen vil endvidere være interessant for sportsledere, idrætspsykologer, fodboldelskere og mange flere.

Selv om bogen er skrevet med fokus på fodbold, vil den også være relevant i mange andre sports- og idrætskontekster. De teoretiske perspektiver er eksempelvis baseret på forskning fra forskellige discipliner og omfatter generiske overvejelser vedrørende almennyttige begreber såsom leg, nysgerrighed, spontanitet og risikotagning.

 

Kreative praksisformer, 120 sider

Kreativitet er et komplekst begreb, der kan være svært at omsætte i boldspilspraksis. Dette skyldes eksempelvis, at begrebet er behæftet med en række sejlivede myter, der bl.a. begrænser, hvem der opfattes som kreative  spillere, hvordan kreativitet fremmes i praksis, og hvorvidt det overhovedet er relevant i en boldspilskontekst.

Denne bog udgør andet bind i vores samleværk om Kreativitet i fodbold. Med udgangspunkt i de teoretiske perspektiver, der blev gennemgået i bind 1, Kreativitet som legende udforskning, introducerer bogen en række  nye værktøjer, der kan anvendes til at etablere kreative miljøer, designe kreativitetsfremmende øvelser (eller modificere gamle øvelser) og facilitere kreative læreprocesser.

Bogen introducerer bl.a. 10 unikke opgavetyper, som kan anvendes til at udvikle kreative kompetencer såsom idérigdom, opfindsomhed og åbenhed, der både er vigtige for spillerne inden for og uden for stregerne. Inden for stregerne i form af at skabe og løse nye og uventede spilsituationer på fodboldbanen. Uden for stregerne i form af at generere nye og brugbare løsninger til hverdagsproblemer.

Denne nytænkning af, hvordan børne-, ungdoms- og seniortræning kan planlægges, gennemføres og evalueres, henvender sig primært til fodboldpraktikere, men er også relevant i andre boldspil. Bogen vil desuden være  inspirerende for ledere, forældre, idrætspsykologer, idrætsstuderende, idrætslærere og mange flere.

Med tilpasning kan de fleste værktøjer og øvelser bruges i andre idrætskontekster (f.eks. skoler) og inspirere praktikere fra mange andre idrætsgrene – også discipliner, hvor kreativitet ikke er vigtig i og under selve konkurrencedelen.

 

Kreative udviklingspotentialer, 124 sider

Klubber, trænere og spillere har mange uudnyttede potentialer i forhold til at fremme kreativiteten i praksis. Hvis disse udnyttes til fulde, kan idrætsdeltagelsen gøres sjovere, mere udviklende og således modvirke  udbrændthed og faldende medlemstal. Kreativiteten kan også spille en større rolle på eliteplan, hvor den kan fremme spillernes præstation, gøre spillet mere interessant for fans samt tiltrække flere og nye typer af  sponsorer.

Denne bog udgør tredje bind i samleværket, Kreativitet i fodbold. Bogen præsenterer således nye, udviklingsorienterede perspektiver på, hvorfor det kan være vigtigt at etablere kreative praksisformer – fra træningsbanen  til ledelsesgangen. De mangfoldige argumenter tager udgangspunkt i den kreativitetsforståelse, som blev introduceret i samleværkets første bind, Kreativitet som legende udforskning, og operationaliseret i andet bind,  Kreative praksisformer.

Baseret på forskning i kreativitet, boldspil, idrætspsykologi og sport management argumenterer forfatterne for, at en strategisk prioritering af kreativiteten kan have stor betydning for idrætsudøveres langsigtede  deltagelse, udvikling og præstation, samt klubbers muligheder for at skabe bæredygtig vækst og økonomisk værdi.

Disse indblik i kreativitetens udviklingspotentialer har ikke kun relevans for dansk fodbold, men også for praktikere og beslutningstagere inden for idrætten i dens helhed. De vil desuden være relevante for studerende inden for idræt og sport management.

 

Kreativitetsfremmende øvelser, 124 sider

Denne bog udgør fjerde – og foreløbigt sidste – bind i samleværket, Kreativitet i fodbold. Baseret på de begreber og principper der blev introduceret i de tre foregående bind, består bogen af mere end 170 kreativitetsfremmende øvelser, som du kan bruge i din træning.

Bogen eksemplificerer således, hvordan de forskellige læringsmål (f.eks. opfindsomhed, videreudvikling og åbenhed) og opgavetyper (f.eks. antivaner og uselvfølgeligheder) fra bind 2, Kreative praksisformer, kan omsættes direkte til træning. Disse øvelsesbeskrivelser er ikke mejslet i sten, men har mange modifikationsmuligheder og kan videreudvikles og tilpasses den etablerede tilgang i din praksis (f.eks. arbejdet med tekniske fokuspunkter og taktiske spilprincipper).

Bogen – og samleværket i sin helhed – skal betragtes som en uforbeholden invitation til alle praktikere fra ikke bare fodbold og andre boldspil, men alle idrætskontekster, til at udfordre status quo for hvad der anskues  som effektiv og motiverende træning. Øvelserne i denne bog kan således føre til alternative måder at deltage og præstere på i fællesskab med andre, som potentielt kan skabe mere glæde, trivsel og udvikling end mere  traditionelle tilgange.

Læs mere
Bog
599,00 DKK
På lager
1-3 hverdage
 
 • Der er bred enighed om, at kreativitet er altafgørende i boldspil. Der er til gengæld mindre enighed om, hvad kreativitet er, hvorfor kreativitet er vigtigt, og hvordan kreativiteten kan udfoldes i praksis? Samleværket Kreativitet i fodbold giver nye, udviklingsorienterede svar på disse spørgsmål.

  Baseret på højaktuel forskning i kreativitet, boldspil, idrætspsykologi, sport management og meget mere, argumenterer bøgernes fire forfattere for at kreativitet, forstået som legende udforskning af nye og uvante handlemuligheder, ikke bare er vigtigt for at vinde kampe. Som et modspil til den øgede resultatorientering i børne- og ungdomsidrætten argumenteres der blandt andet for, at kreative praksisformer er vigtige for at udvikle trygge fællesskaber, skabe unikke oplevelser og udvikle kreative kompetencer. Hermed fremstilles kreativitet hovedsageligt som et middel til at fastholde og tiltrække flere idrætsdeltagere.

  Samleværket handler dog ikke bare om kreativitet. De fire bind handler om hvordan man kan få mere leg, nysgerrighed, spontanitet og opfindsomhed ind i sin praksis. Og derudover hvad det kan betyde for den enkelte idrætsudøver – og den enkelte forening – at gå til kamp mod konformitet og vanetænkning gennem en øget prioritering af de kreative kvaliteter. Samleværket er således relevant for trænere, ledere, undervisere, foreningskonsulenter, forældre og mange andre.

  Samleværket består af følgende fire titler:

  Kreativitet som legende udforskning, 116 sider

  Der er bred enighed om, at kreativitet er vigtig i fodbold – på og uden for banen. Der er til gengæld mindre enighed om, hvad kreativitet er, og hvordan den kan fremmes i fodboldpraksis. Via et udviklingsorienteret perspektiv på kreativitet etablerer denne bog fundamentet for at kunne operationalisere kreativitetsbegrebet i fodbold.

  Denne bog udgør første bind i samleværket Kreativitet i fodbold. Bogen introducerer et banebrydende teoretisk perspektiv, der fokuserer på skabende processer og involverer subjektive kreative handlinger til træning frem for objektivt kreative præstationer i kamp. Forfatterne definerer således kreativitet som udforskning af nye og uvante handlemuligheder i åbne opgaver. Fra dette perspektiv handler kreativitet ikke blot om at overraske  modstanderne på banen ved at gøre det uventede, men om at overskride personlige og kulturelle vaner i tanke og handling. Hermed sættes den enkelte spillers udvikling og trivsel i centrum for kreativiteten.

  Denne dybtgående nytænkning af, hvordan kreativitet kan og bør forstås i fodbold, henvender sig hovedsageligt til boldspilspraktikere, idrætsstuderende, idrætslærere og andre med interesse i teoretiske perspektiver på  boldspil. Bogen vil endvidere være interessant for sportsledere, idrætspsykologer, fodboldelskere og mange flere.

  Selv om bogen er skrevet med fokus på fodbold, vil den også være relevant i mange andre sports- og idrætskontekster. De teoretiske perspektiver er eksempelvis baseret på forskning fra forskellige discipliner og omfatter generiske overvejelser vedrørende almennyttige begreber såsom leg, nysgerrighed, spontanitet og risikotagning.

   

  Kreative praksisformer, 120 sider

  Kreativitet er et komplekst begreb, der kan være svært at omsætte i boldspilspraksis. Dette skyldes eksempelvis, at begrebet er behæftet med en række sejlivede myter, der bl.a. begrænser, hvem der opfattes som kreative  spillere, hvordan kreativitet fremmes i praksis, og hvorvidt det overhovedet er relevant i en boldspilskontekst.

  Denne bog udgør andet bind i vores samleværk om Kreativitet i fodbold. Med udgangspunkt i de teoretiske perspektiver, der blev gennemgået i bind 1, Kreativitet som legende udforskning, introducerer bogen en række  nye værktøjer, der kan anvendes til at etablere kreative miljøer, designe kreativitetsfremmende øvelser (eller modificere gamle øvelser) og facilitere kreative læreprocesser.

  Bogen introducerer bl.a. 10 unikke opgavetyper, som kan anvendes til at udvikle kreative kompetencer såsom idérigdom, opfindsomhed og åbenhed, der både er vigtige for spillerne inden for og uden for stregerne. Inden for stregerne i form af at skabe og løse nye og uventede spilsituationer på fodboldbanen. Uden for stregerne i form af at generere nye og brugbare løsninger til hverdagsproblemer.

  Denne nytænkning af, hvordan børne-, ungdoms- og seniortræning kan planlægges, gennemføres og evalueres, henvender sig primært til fodboldpraktikere, men er også relevant i andre boldspil. Bogen vil desuden være  inspirerende for ledere, forældre, idrætspsykologer, idrætsstuderende, idrætslærere og mange flere.

  Med tilpasning kan de fleste værktøjer og øvelser bruges i andre idrætskontekster (f.eks. skoler) og inspirere praktikere fra mange andre idrætsgrene – også discipliner, hvor kreativitet ikke er vigtig i og under selve konkurrencedelen.

   

  Kreative udviklingspotentialer, 124 sider

  Klubber, trænere og spillere har mange uudnyttede potentialer i forhold til at fremme kreativiteten i praksis. Hvis disse udnyttes til fulde, kan idrætsdeltagelsen gøres sjovere, mere udviklende og således modvirke  udbrændthed og faldende medlemstal. Kreativiteten kan også spille en større rolle på eliteplan, hvor den kan fremme spillernes præstation, gøre spillet mere interessant for fans samt tiltrække flere og nye typer af  sponsorer.

  Denne bog udgør tredje bind i samleværket, Kreativitet i fodbold. Bogen præsenterer således nye, udviklingsorienterede perspektiver på, hvorfor det kan være vigtigt at etablere kreative praksisformer – fra træningsbanen  til ledelsesgangen. De mangfoldige argumenter tager udgangspunkt i den kreativitetsforståelse, som blev introduceret i samleværkets første bind, Kreativitet som legende udforskning, og operationaliseret i andet bind,  Kreative praksisformer.

  Baseret på forskning i kreativitet, boldspil, idrætspsykologi og sport management argumenterer forfatterne for, at en strategisk prioritering af kreativiteten kan have stor betydning for idrætsudøveres langsigtede  deltagelse, udvikling og præstation, samt klubbers muligheder for at skabe bæredygtig vækst og økonomisk værdi.

  Disse indblik i kreativitetens udviklingspotentialer har ikke kun relevans for dansk fodbold, men også for praktikere og beslutningstagere inden for idrætten i dens helhed. De vil desuden være relevante for studerende inden for idræt og sport management.

   

  Kreativitetsfremmende øvelser, 124 sider

  Denne bog udgør fjerde – og foreløbigt sidste – bind i samleværket, Kreativitet i fodbold. Baseret på de begreber og principper der blev introduceret i de tre foregående bind, består bogen af mere end 170 kreativitetsfremmende øvelser, som du kan bruge i din træning.

  Bogen eksemplificerer således, hvordan de forskellige læringsmål (f.eks. opfindsomhed, videreudvikling og åbenhed) og opgavetyper (f.eks. antivaner og uselvfølgeligheder) fra bind 2, Kreative praksisformer, kan omsættes direkte til træning. Disse øvelsesbeskrivelser er ikke mejslet i sten, men har mange modifikationsmuligheder og kan videreudvikles og tilpasses den etablerede tilgang i din praksis (f.eks. arbejdet med tekniske fokuspunkter og taktiske spilprincipper).

  Bogen – og samleværket i sin helhed – skal betragtes som en uforbeholden invitation til alle praktikere fra ikke bare fodbold og andre boldspil, men alle idrætskontekster, til at udfordre status quo for hvad der anskues  som effektiv og motiverende træning. Øvelserne i denne bog kan således føre til alternative måder at deltage og præstere på i fællesskab med andre, som potentielt kan skabe mere glæde, trivsel og udvikling end mere  traditionelle tilgange.

 • Antal sider

  Samlet 484

  isbn

  978-87-7210-788-2

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2023

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori