Forandringer i ungdomsuddannelserne (OA E-bog)

Fås både som fysisk bog og open access e-bog
Redaktører: Karen E. Andreasen og Henriette Duch
Antal sider: 199
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. OA-udgave
ISBN: 978-87-7112-663-1
ISSN: 2445-5075

I denne antologi præsenteres nyere empirisk forskning med fokus på ungdomsuddannelserne i det danske uddannelsessystem. Det overordnede tema er udviklinger og overgange inden for dette uddannelsesområde. Disse giver sig til kende såvel på det individuelle niveau i forhold til elevers veje og valg og deres udvikling og bevægelser inden for og mellem uddannelser, som på det samfunds­mæssige niveau i relation til historiske udviklinger, politik og uddan­nelses­reformer inden for ungdomsuddannelserne.

Målsætningen om Livslang Læring forudsætter, at alle har mulighed for at opnå adgang til uddannelsessystemet, og at overgangene mellem dets niveauer er tilpasset forskellige behov og forudsætninger. Dette har en særlig relevans i forhold til unges uddannelsesmæssige problemer, uddannelsesforløb og valg. De enkelte kapitler beskæftiger sig på empirisk baggrund med det overordnede tema i relation til en række forskellige uddannelseskontekster inden for ungdomsuddannelses­området og belyser fra et sociologisk perspektiv mange af de problemstillinger, der afspejler sig inden for uddannelserne for unge i dag. Bogen er dermed aktuel ikke mindst i lyset af de reformer, der har kendetegnet området for ungdomsuddannelser i Danmark de senere år. 

---

Hent e-bogen gratis her

---

Ønskes bogen som fysisk eksemplar, kan den bestilles her

---

Bogen indgår i serien Ungdomsliv

0,00 DKK

Ikke til salg
Forandringer i ungdomsuddannelserne (OA E-bog)
Ultimate Web