Læring og uddannelse

Ungdomsgaranti

EU politik og dansk praksis

EU’s Ungdomsgaranti blev etableret i 2014. Gennem ungdomsgarantien har EU’s medlemslande forpligter sig på, at alle unge under 25 år får et kvalificeret tilbud om beskæftigelse, fortsat uddannelse, læreplads eller praktik senest fire måneder efter, at de mister et job eller afslutter en uddannelse. Som led i implementeringen af ord­nin­gen yder EU økonomisk støtte til initiativer i de lande, hvor ung­doms­ar­bejds­løs­he­den er over 25 pct. Danmark modtager ikke denne støtte, fordi den dan­ske ung­doms­ar­bejds­løs­hed er relativt lav. Men Danmark  modtager midler fra Den Europæiske Socialfond, som også bidrager til opfyldelsen af ungdomsgarantien. 

Bogens første del diskuterer, hvordan man kan forstå og analysere politik og styring på EU-niveau. Anden del behandler ungdomsgarantien som led i EU’s ud­dan­nel­ses­po­li­tis­ke programmer, forholdet til dansk uddannelses- og beskæftigelsespolitik for unge samt den administrative implementering af ungdomsgarantien i Danmark. I bogens tredje del analyseres to danske projekter, som ligger inden for ung­doms­ga­ran­ti­en og har fået støtte fra Den Europæiske Socialfond. 

I Danmark opfattes EU ofte som dels et politisk magtspil i og omkring Bruxelles, dels en pengetank for ekstra midler til projekter. Danmark har ikke fået støtte fra de særlige ungdomsgaranti-midler, og måske derfor har ungdomsgarantien ikke vakt meget opmærksomhed. Men ungdomsgarantien kan ses som en mulighed for at inddrage unge borgere i læreprocesser, som bidrager til et politisk forpligtende eu­ro­pæ­isk fællesskab.

Læs mere
Open access
 
 • EU’s Ungdomsgaranti blev etableret i 2014. Gennem ungdomsgarantien har EU’s medlemslande forpligter sig på, at alle unge under 25 år får et kvalificeret tilbud om beskæftigelse, fortsat uddannelse, læreplads eller praktik senest fire måneder efter, at de mister et job eller afslutter en uddannelse. Som led i implementeringen af ord­nin­gen yder EU økonomisk støtte til initiativer i de lande, hvor ung­doms­ar­bejds­løs­he­den er over 25 pct. Danmark modtager ikke denne støtte, fordi den dan­ske ung­doms­ar­bejds­løs­hed er relativt lav. Men Danmark  modtager midler fra Den Europæiske Socialfond, som også bidrager til opfyldelsen af ungdomsgarantien. 

  Bogens første del diskuterer, hvordan man kan forstå og analysere politik og styring på EU-niveau. Anden del behandler ungdomsgarantien som led i EU’s ud­dan­nel­ses­po­li­tis­ke programmer, forholdet til dansk uddannelses- og beskæftigelsespolitik for unge samt den administrative implementering af ungdomsgarantien i Danmark. I bogens tredje del analyseres to danske projekter, som ligger inden for ung­doms­ga­ran­ti­en og har fået støtte fra Den Europæiske Socialfond. 

  I Danmark opfattes EU ofte som dels et politisk magtspil i og omkring Bruxelles, dels en pengetank for ekstra midler til projekter. Danmark har ikke fået støtte fra de særlige ungdomsgaranti-midler, og måske derfor har ungdomsgarantien ikke vakt meget opmærksomhed. Men ungdomsgarantien kan ses som en mulighed for at inddrage unge borgere i læreprocesser, som bidrager til et politisk forpligtende eu­ro­pæ­isk fællesskab.

 • Antal sider

  103

  isbn

  978-87-7210-710-3

  Udgave

  -. udgave

  Udgivelsesår

  2020

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori