FULM

Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016

Denne rapport baserer sig på to kortlægningsundersøgelser som er gennemført i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune. Den første kortlægningsundersøgel-se blev gennemført i december 2013 til januar 2014, og den anden kortlæg-ningsundersøgelse blev gennemført i januar – februar 2016. De to kortlægnings-undersøgelser, der løbende i rapporten også vil blive omtalt som henholdsvis T1 og T21, omfattede ved den første kortlægning 24 dagtilbud og 13 skoler, og ved den anden kortlægning 18 dagtilbud og 12 skoler. De to kortlægningsundersø-gelser indgår i forsknings- og udviklingsprojektet: Udvikling i fællesskaber, der er baseret på et samarbejde mellem Brønderslev Kommune, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP), Aalborg Universitet og Undervisningsmi-nisteriets Læringskonsulenter. Projektets formål er at styrke inklusionen i kom-munens skoler og dagtilbud og at øge børnenes trivsel, læring og udvikling. For-udsætningen for nå dette mål er, at kommunens lærere, pædagoger og ledelser samt kommunale ressource- og støttemiljøer, gennem deres deltagelse i projek-tet udvikler deres professionelle kapacitet og kompetencer samt inddrager resul-taterne fra projektets to kortlægninger til at understøtte en evidensinformeret praksis.

Læs mere
Open access
 
 • Denne rapport baserer sig på to kortlægningsundersøgelser som er gennemført i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune. Den første kortlægningsundersøgel-se blev gennemført i december 2013 til januar 2014, og den anden kortlæg-ningsundersøgelse blev gennemført i januar – februar 2016. De to kortlægnings-undersøgelser, der løbende i rapporten også vil blive omtalt som henholdsvis T1 og T21, omfattede ved den første kortlægning 24 dagtilbud og 13 skoler, og ved den anden kortlægning 18 dagtilbud og 12 skoler. De to kortlægningsundersø-gelser indgår i forsknings- og udviklingsprojektet: Udvikling i fællesskaber, der er baseret på et samarbejde mellem Brønderslev Kommune, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP), Aalborg Universitet og Undervisningsmi-nisteriets Læringskonsulenter. Projektets formål er at styrke inklusionen i kom-munens skoler og dagtilbud og at øge børnenes trivsel, læring og udvikling. For-udsætningen for nå dette mål er, at kommunens lærere, pædagoger og ledelser samt kommunale ressource- og støttemiljøer, gennem deres deltagelse i projek-tet udvikler deres professionelle kapacitet og kompetencer samt inddrager resul-taterne fra projektets to kortlægninger til at understøtte en evidensinformeret praksis.

 • Antal sider

  143

  isbn

  978-87-7112-619-8

  issn

  2246-4395

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2017

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori