E-bøger

Hold ut og hold kursen

Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015

Dette er en rapport som er basert på to kartleggingsundersøkelser i alle barnehager og skoler i Kristiansand kommune. Kartleggingsundersøkelsene inngår i kommunens forsknings- og utviklingsprosjekt: ”Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand” (FLiK), som omfatter ca. 110 barnehager og skoler med ca. 3500 barnehagebarn og 10 500 skoleelever, samt ca. 2600 barnehagelærere, lærere, fagarbeidere og ledere og tilknyttede veiledningsenheter på oppvekstnivå. Selve datainnsamlingen ble gjennomført i 2013 og 2015. Rapporten beskriver noen av de viktigste funnene i kartleggingen, som peker på både viktige og mer utfordrende områder for kommunens barnehager og skoler. Rapporten er utformet slik at den kan danne grunnlag for felles kommunale forbedringstiltak for hele kommunen, både når det gjelder områder og på tvers av barnehager, skoler og de kommunale ressurs- og støttesystemene. Rapporten presenterer noen av de mest sentrale resultatene av kartleggingene. Disse resultatene har relevans både for aktørene i Kristiansand kommune og for en bredere utdanningsoffentlighet. 

Læs mere
Open access
 
 • Dette er en rapport som er basert på to kartleggingsundersøkelser i alle barnehager og skoler i Kristiansand kommune. Kartleggingsundersøkelsene inngår i kommunens forsknings- og utviklingsprosjekt: ”Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand” (FLiK), som omfatter ca. 110 barnehager og skoler med ca. 3500 barnehagebarn og 10 500 skoleelever, samt ca. 2600 barnehagelærere, lærere, fagarbeidere og ledere og tilknyttede veiledningsenheter på oppvekstnivå. Selve datainnsamlingen ble gjennomført i 2013 og 2015. Rapporten beskriver noen av de viktigste funnene i kartleggingen, som peker på både viktige og mer utfordrende områder for kommunens barnehager og skoler. Rapporten er utformet slik at den kan danne grunnlag for felles kommunale forbedringstiltak for hele kommunen, både når det gjelder områder og på tvers av barnehager, skoler og de kommunale ressurs- og støttesystemene. Rapporten presenterer noen av de mest sentrale resultatene av kartleggingene. Disse resultatene har relevans både for aktørene i Kristiansand kommune og for en bredere utdanningsoffentlighet. 

 • Antal sider

  122

  isbn

  978-87-7112-541-2

  issn

  2246-4395

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2016

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori