Sociologi

ADHD-problematikkens sociale aspekter

Denne forskningsrapport sammenfatter resultaterne fra en undersøgelse af den sociale indsats overfor mennesker med en ADHD-problematik.Den bidrager til en øget forståelse for, hvordan ADHD-problematikken påvirker familiers og individers relationer til arbejdsmarkedet og samfundet, samtidig med at den skaber grundlag for en strategi for en koordineret social indsats, som kan forbedre disse relationer. Rapporten indgår som en del af en større udviklings-, kortlægnings- og forskningsindsats, som i perioden 2009-13 har dannet grundlag for udviklingen af en national handlingsplan for den sociale indsats over for mennesker med ADHD.

Del-rapporterne kan hentes her:

ADHD-problematikkens sociale aspekter – Beskæftigelsesrettet indsats
Af Leena Eskelinen

Familier og ADHD-problematikker – Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde
Af Maja Lundemark Andersen

ADHD-problematikkens sociale aspekter – Kriminalitetsforebyggende indsats
Af Nichlas Permin Berger

Læs mere
Open access
 

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori