InDiMedia

MuseumsMatrix

En typologi for brugerpositioner i museumsformidling

Denne bog præsenterer en ny typologi for brugerpositioner i museumsformidling. Først gennemgås forskellige inspirationsgrundlag for typologien i form af 2- og 3-dimensionale matrixer. Dernæst udvikles rammerne for typologien i form af identifikation af relevante og centrale dimensioner og variabler inden for området: brugerpositioner i museumsformidling. Herefter gennemgås de enkelte typer i ty­po­lo­gi­en, ligesom der beskrives repræsentative cases inden for hver type. Endelig konkluderes der ved at pege på forskellige anvendelser og konsekvenser af – såvel som videre perspektiver i – typologien. 

Det tjener flere formål. Dels er formålet at præsentere en generel typologi for bru­ger­po­si­ti­o­ner i museumsformidling, der kan anvendes i en analytisk sammenhæng, dvs. til at kategorisere og forstå disse brugerposition. Dels er formålet mere generelt at give et overblik over mangfoldigheden, differentieringen og mulighedsfeltet inden for – og dermed også en teoretisk forståelse af – det samlede landskab af for­mid­lings­for­mer, udstillingsdesign og brugerpositioner. Endelig er formålet at præsentere en matrix, der også kan anvendes konstruktivt og designmæssigt, nemlig som et kreativt værktøj eller innovationsredskab i forhold til at få nye ideer under arbejdet med museumsformidling og design af nye udstillinger.

Læs mere
Open access
 
 • Denne bog præsenterer en ny typologi for brugerpositioner i museumsformidling. Først gennemgås forskellige inspirationsgrundlag for typologien i form af 2- og 3-dimensionale matrixer. Dernæst udvikles rammerne for typologien i form af identifikation af relevante og centrale dimensioner og variabler inden for området: brugerpositioner i museumsformidling. Herefter gennemgås de enkelte typer i ty­po­lo­gi­en, ligesom der beskrives repræsentative cases inden for hver type. Endelig konkluderes der ved at pege på forskellige anvendelser og konsekvenser af – såvel som videre perspektiver i – typologien. 

  Det tjener flere formål. Dels er formålet at præsentere en generel typologi for bru­ger­po­si­ti­o­ner i museumsformidling, der kan anvendes i en analytisk sammenhæng, dvs. til at kategorisere og forstå disse brugerposition. Dels er formålet mere generelt at give et overblik over mangfoldigheden, differentieringen og mulighedsfeltet inden for – og dermed også en teoretisk forståelse af – det samlede landskab af for­mid­lings­for­mer, udstillingsdesign og brugerpositioner. Endelig er formålet at præsentere en matrix, der også kan anvendes konstruktivt og designmæssigt, nemlig som et kreativt værktøj eller innovationsredskab i forhold til at få nye ideer under arbejdet med museumsformidling og design af nye udstillinger.

 • Antal sider

  38

  isbn

  978-87-7210-720-2

  issn

  2245-3180

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2020

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori