Studier i historie, arkiver og kulturarv / Studies in history, archives and cultural heritage

Historie

Didaktik, dannelse og bevidsthed

Historien, og alt hvad der følger i kølvandet på dens udforskning i form af historieformidling, historieundervisning og historiebevidsthed, er omdrejningspunktet for denne bog. I en tid, hvor politikere har fokus på historiens rolle, hvor didaktikere kæmper for kvalitet i undervisningen og hvor faghistorikerne er stærkt optaget af effekterne af deres forskningsindsats, er viden om disse emner væsentligere end nogensinde.

I fokus er først og fremmest historieundervisningen i grundskolerne, fordi det er her, flest mennesker udsættes mest systematisk for viden om fortiden. I princippet. For bogen viser, at svenske undervisere i højere grad svarer på elevernes spørgsmål, end opfylder lærerplanernes mål, og at historiefaget i Danmark er knapt så problemorienteret, som det giver sig ud for. Desuden fokuserer norske læremidler stadig på nationalstaten som geografisk ramme og med heltehistorierne i centrum.

Et andet af bogens omdrejningspunkter er de IT-baserede værktøjer, der i dag anvendes i historieundervisningen til at finde informationer og skabe historiske fortællinger. At kunne vælge og bruge relevante IT-redskaber er derfor kompetencer, der må udvikles. Som bogen viser, er Internettet nemlig samtidig en formidabel leverandør af konspirationsteorier, der taler til menneskers behov for at skabe mening og sammenhæng.

Bogen rummer både foreløbige resultater af igangværende feltforskning og bud på fremadrettede handlingsanvisninger.

---

I sommeren 2017 afholdes det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg i Danmark. Hovedarrangøren er Historiestudiet på Aalborg Universitet.

Konferencens overordnede tema er ”Reformation”. Begrebet betegner den proces, som går ud på at forandre en tilstand – som regel under henvisning til en anden, der opfattes som bedre eller mere oprindelig. Temaet er valgt i anledning af, at Martin Luther for 500 år siden ophængte sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke. Men krav om reformer finder løbende sted, og de efterfølgende forandringsprocesser er klassiske studieobjekter for historikere.

I forbindelse med det 29. Nordiske Historikermøde udgives tre bind med udvalgte bidrag fra konferencen:

Bind 1: Historie - Didaktik, dannelse og bevidsthed (red. Peter Brunbech m.fl.)
Bind 2: Reformer og ressourcer (red. Martin Dackling m.fl.)
Bind 3: Efter Reformationen (red. Kari G. Hempel m.fl.)

Læs mere
Open access
 
 • Historien, og alt hvad der følger i kølvandet på dens udforskning i form af historieformidling, historieundervisning og historiebevidsthed, er omdrejningspunktet for denne bog. I en tid, hvor politikere har fokus på historiens rolle, hvor didaktikere kæmper for kvalitet i undervisningen og hvor faghistorikerne er stærkt optaget af effekterne af deres forskningsindsats, er viden om disse emner væsentligere end nogensinde.

  I fokus er først og fremmest historieundervisningen i grundskolerne, fordi det er her, flest mennesker udsættes mest systematisk for viden om fortiden. I princippet. For bogen viser, at svenske undervisere i højere grad svarer på elevernes spørgsmål, end opfylder lærerplanernes mål, og at historiefaget i Danmark er knapt så problemorienteret, som det giver sig ud for. Desuden fokuserer norske læremidler stadig på nationalstaten som geografisk ramme og med heltehistorierne i centrum.

  Et andet af bogens omdrejningspunkter er de IT-baserede værktøjer, der i dag anvendes i historieundervisningen til at finde informationer og skabe historiske fortællinger. At kunne vælge og bruge relevante IT-redskaber er derfor kompetencer, der må udvikles. Som bogen viser, er Internettet nemlig samtidig en formidabel leverandør af konspirationsteorier, der taler til menneskers behov for at skabe mening og sammenhæng.

  Bogen rummer både foreløbige resultater af igangværende feltforskning og bud på fremadrettede handlingsanvisninger.

  ---

  I sommeren 2017 afholdes det 29. Nordiske Historikermøde i Aalborg i Danmark. Hovedarrangøren er Historiestudiet på Aalborg Universitet.

  Konferencens overordnede tema er ”Reformation”. Begrebet betegner den proces, som går ud på at forandre en tilstand – som regel under henvisning til en anden, der opfattes som bedre eller mere oprindelig. Temaet er valgt i anledning af, at Martin Luther for 500 år siden ophængte sine 95 teser på døren til Wittenberg Slotskirke. Men krav om reformer finder løbende sted, og de efterfølgende forandringsprocesser er klassiske studieobjekter for historikere.

  I forbindelse med det 29. Nordiske Historikermøde udgives tre bind med udvalgte bidrag fra konferencen:

  Bind 1: Historie - Didaktik, dannelse og bevidsthed (red. Peter Brunbech m.fl.)
  Bind 2: Reformer og ressourcer (red. Martin Dackling m.fl.)
  Bind 3: Efter Reformationen (red. Kari G. Hempel m.fl.)

 • Antal sider

  258

  isbn

  978-87-7112-642-6

  issn

  2246-2023

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2017

 • Filnavn Download

Bøger i samme kategori