Sociologi

Friedrich Engels og historisk materialisme

Af forfatter palle rasmussen

Friedrich Engels (1820-1895) var en central skikkelse i 1900-tallets socialistiske ar­bejder­be­væ­gel­se og i den marxistiske samfundsteori. Engels indledte allerede som ung et kultur- og sam­funds­kri­tisk for­fat­ter­skab, og han blev livslang ven og tæt samarbejdspartner med Karl Marx. De to engagerede sig i at udvikle en kritisk for­stå­el­ses­ram­me for den kapitalisme, som i deres levetid voksede sig stærk og bredte sig over kloden. Ud fra denne forståelsesramme, den historiske materialisme, formulerede Marx sin teori om og analyse af kapitalismens udvikling, drivkræfter og kon­se­kven­ser. Engels arbejdede med analyser af bredere historiske og sam­funds­mæs­si­ge forhold samt med uddybning og formidling af den historiske ma­te­ri­a­lis­me. Ved siden af aktiviteterne som skribent og politisk aktivist arbejdede Engels i mange år som forretningsmand i Manchester. 

Denne bog er en indføring i Engels’ samfundsanalytiske forfatterskab. Det omfatter formuleringen og den videre udfoldelse af den historiske materialisme; Engels’ tidlige undersøgelse af arbejderklassens situation i England; hans historiske analyser af henholdsvis den tyske bondekrig i 1500-tallet og Tysklands etablering som na­tio­nal­stat i 1800-tallet; det sene værk om familieformernes og statens udvikling frem mod moderne tid; analyser af forholdet mellem religion og samfund; hans mange og alsidige skrifter om militær og krig. Afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder i Engels’ tilgang og analyser samt deres relevans for nutidens kultur- og sam­funds­a­na­ly­se. 

Om forfatteren
Palle Rasmussen er professor emeritus i uddannelsesforskning ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. 

Læs mere
Open access
 
 • Friedrich Engels (1820-1895) var en central skikkelse i 1900-tallets socialistiske ar­bejder­be­væ­gel­se og i den marxistiske samfundsteori. Engels indledte allerede som ung et kultur- og sam­funds­kri­tisk for­fat­ter­skab, og han blev livslang ven og tæt samarbejdspartner med Karl Marx. De to engagerede sig i at udvikle en kritisk for­stå­el­ses­ram­me for den kapitalisme, som i deres levetid voksede sig stærk og bredte sig over kloden. Ud fra denne forståelsesramme, den historiske materialisme, formulerede Marx sin teori om og analyse af kapitalismens udvikling, drivkræfter og kon­se­kven­ser. Engels arbejdede med analyser af bredere historiske og sam­funds­mæs­si­ge forhold samt med uddybning og formidling af den historiske ma­te­ri­a­lis­me. Ved siden af aktiviteterne som skribent og politisk aktivist arbejdede Engels i mange år som forretningsmand i Manchester. 

  Denne bog er en indføring i Engels’ samfundsanalytiske forfatterskab. Det omfatter formuleringen og den videre udfoldelse af den historiske materialisme; Engels’ tidlige undersøgelse af arbejderklassens situation i England; hans historiske analyser af henholdsvis den tyske bondekrig i 1500-tallet og Tysklands etablering som na­tio­nal­stat i 1800-tallet; det sene værk om familieformernes og statens udvikling frem mod moderne tid; analyser af forholdet mellem religion og samfund; hans mange og alsidige skrifter om militær og krig. Afslutningsvis diskuteres styrker og svagheder i Engels’ tilgang og analyser samt deres relevans for nutidens kultur- og sam­funds­a­na­ly­se. 

  Om forfatteren
  Palle Rasmussen er professor emeritus i uddannelsesforskning ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. 

 • Antal sider

  193

  isbn

  978-87-7210-754-7

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2022

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori