Medier og informatik

It-etik

"Et grundlæggende spørgsmål er, om etik kun angår
mennesker, eller om teknologi og maskiner også
falder indenfor etikkens område."

It-etik er nyt som emne for undervisning og forskning både herhjemme og til dels i udlandet. I USA kan emnet spores tilbage til 1950'erne, men det var først i 1970'erne og 80'erne, i takt med computerens stadig større indflydelse, at it-etik for alvor slog igennem som undervisningsområde og forskningsfelt, og en række bøger, tids- skrifter og konferencer har medvirket til at etablere emnet internationalt. I Dan- mark er it-etisk forskning i de senere år kommet i fokus i kraft af

Forskernetværket i it-etik, ligesom emnet nu indgår i undervisningen på flere universiteter.

Det overordnede formål med antologien er naturligvis at henvende sig til den læser, der interesserer sig for it-etik. Bogens artikler er videnskabelige, men de er samtid- ig forfattet i et sprog, som ikke kræver et indgående kendskab til en bestemt faglig terminologi eller jargon. Vi håber derfor, at både kolleger fra beslægtede fagområd- er og læsere uden et særligt forhåndskendskab til it-etik vil få glæde af de forskel- lige artikler, ligesom antologien er tænkt som grundbog til undervisning. Vores ambition er, at bogens artikler vil inspirere læseren og dermed bidrage til at styrke den spirende interesse for it-etik her i landet.

Bogens centreres overordnet omkring tre hovedemner. Det første handler om kunstig intelligens og især de begrænsninger, som det lægger på arbejdslivet samt opdelingen i et A- og B- hold. Det andet hovedemne om patientjournaler tager udgangspunkt i bl.a. det Etiske Råds bestræbelser på at afklare adgangen til journalerne samt offentligt tilgængelige sundhedswebsites i det hele taget. Det tredje hovedemne er om børn og computerspil og interaktiviteten mellem børn og forældre og mellem børn indbyrdes.

Bogen er en del af tilbuddet Køb 3 Bøger - Betal For 2

Læs mere
Bog
50,00 DKK
På lager
1-3 hverdage
 
 • "Et grundlæggende spørgsmål er, om etik kun angår
  mennesker, eller om teknologi og maskiner også
  falder indenfor etikkens område."

  It-etik er nyt som emne for undervisning og forskning både herhjemme og til dels i udlandet. I USA kan emnet spores tilbage til 1950'erne, men det var først i 1970'erne og 80'erne, i takt med computerens stadig større indflydelse, at it-etik for alvor slog igennem som undervisningsområde og forskningsfelt, og en række bøger, tids- skrifter og konferencer har medvirket til at etablere emnet internationalt. I Dan- mark er it-etisk forskning i de senere år kommet i fokus i kraft af

  Forskernetværket i it-etik, ligesom emnet nu indgår i undervisningen på flere universiteter.

  Det overordnede formål med antologien er naturligvis at henvende sig til den læser, der interesserer sig for it-etik. Bogens artikler er videnskabelige, men de er samtid- ig forfattet i et sprog, som ikke kræver et indgående kendskab til en bestemt faglig terminologi eller jargon. Vi håber derfor, at både kolleger fra beslægtede fagområd- er og læsere uden et særligt forhåndskendskab til it-etik vil få glæde af de forskel- lige artikler, ligesom antologien er tænkt som grundbog til undervisning. Vores ambition er, at bogens artikler vil inspirere læseren og dermed bidrage til at styrke den spirende interesse for it-etik her i landet.

  Bogens centreres overordnet omkring tre hovedemner. Det første handler om kunstig intelligens og især de begrænsninger, som det lægger på arbejdslivet samt opdelingen i et A- og B- hold. Det andet hovedemne om patientjournaler tager udgangspunkt i bl.a. det Etiske Råds bestræbelser på at afklare adgangen til journalerne samt offentligt tilgængelige sundhedswebsites i det hele taget. Det tredje hovedemne er om børn og computerspil og interaktiviteten mellem børn og forældre og mellem børn indbyrdes.

  Bogen er en del af tilbuddet Køb 3 Bøger - Betal For 2

 • Antal sider

  225

  isbn

  978-87-7307-796-2

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2007

 • Filnavn Download