Filosofi

Forståelsens filosofi

Forståelse af sig selv og andre

Af forfatter mogens pahuus

En del af serien Eksistentiel fænomenologi

Forståelsens filosofi er et forsøg på at afdække, hvordan vi alle sammen i dagliglivet – og i forlængelse heraf også i digtningen – forstår og selv og andre mennesker. Bogen er altså et bidrag til den eksistentielle fænomenologi, som – med teologen og filosoffen K. E. Løgstrups ord – søger at bringe frem i dagens lys den forståelse af mennesket og dets forhold til verden, som er indeholdt i den førfilosofiske kundskab.

Bogen viser, at vi kan forstå menneskers handlen på mange planer. På et indre plan, hvor vi forstår de grunde, vi og andre har til at handle, som vi gør, og i tillæg hertil også de mere følelsesmæssige motiver, der driver os. På et ydre plan, hvor vi forstår menneskelig handlen ud fra de samfundsmæssige og kulturelle regler, normer og konventioner.

Den viser videre, at vi kan gå i dybden i vor forståelse gennem de personlige samtaler, vi fører med hinanden og ved at sætte os ind i vor egen og andres livshistorier.

I bogens anden del vises det, at dybest i forståelsen kommer vi gennem en fø­lel­ses­mæs­sig form for forståelse, hvor vi for det første forstår ud fra vor egen stemthed og ud fra de stemte indtryk, vi modtager. Og hvor vi for det andet bliver i stand til at opfatte og forstå den andens midte og kerne gennem følelser som agtelse, accept og kærlighed.

Bogen viser, at humanvidenskabernes og den filosofiske erkendelsesteoris for­stå­el­se af men­ne­ske­lig handlen må suppleres med den dagligdags og digteriske for­stå­el­se for at være dybtgående nok.

 

Læs mere
Bog
250,00 DKK
På lager
1-3 hverdage
 
 • Forståelsens filosofi er et forsøg på at afdække, hvordan vi alle sammen i dagliglivet – og i forlængelse heraf også i digtningen – forstår og selv og andre mennesker. Bogen er altså et bidrag til den eksistentielle fænomenologi, som – med teologen og filosoffen K. E. Løgstrups ord – søger at bringe frem i dagens lys den forståelse af mennesket og dets forhold til verden, som er indeholdt i den førfilosofiske kundskab.

  Bogen viser, at vi kan forstå menneskers handlen på mange planer. På et indre plan, hvor vi forstår de grunde, vi og andre har til at handle, som vi gør, og i tillæg hertil også de mere følelsesmæssige motiver, der driver os. På et ydre plan, hvor vi forstår menneskelig handlen ud fra de samfundsmæssige og kulturelle regler, normer og konventioner.

  Den viser videre, at vi kan gå i dybden i vor forståelse gennem de personlige samtaler, vi fører med hinanden og ved at sætte os ind i vor egen og andres livshistorier.

  I bogens anden del vises det, at dybest i forståelsen kommer vi gennem en fø­lel­ses­mæs­sig form for forståelse, hvor vi for det første forstår ud fra vor egen stemthed og ud fra de stemte indtryk, vi modtager. Og hvor vi for det andet bliver i stand til at opfatte og forstå den andens midte og kerne gennem følelser som agtelse, accept og kærlighed.

  Bogen viser, at humanvidenskabernes og den filosofiske erkendelsesteoris for­stå­el­se af men­ne­ske­lig handlen må suppleres med den dagligdags og digteriske for­stå­el­se for at være dybtgående nok.

   

 • Antal sider

  196

  isbn

  978-87-7210-781-3

  issn

  2445-3091

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2022

 • Filnavn Download