Filosofi

Descartes som filosof

René Descartes er fransk filosof og videnskabsmand. Han er født i 1596 i La Haye i Touraine, hvor han også møder den tids videnskabssystem og skolefilosofi. Efter års rejse i Europa, hvor han tilegner sig den nyeste opdagelser inden for især matematik og fysik, bosætter han sig i 1629 i Amsterdam, der er datidens intellektuelle fristed. Descartes' videre løbebane sker uden tilknytning til noget universitet.

Blandt hans kendteste værker er skriftet Om metoden (1637), der indleder en samling videnskabelige arbejder om optik, fysik og geometri, alle skrevet på fransk. Hans filosofiske hovedværk er Meditationer over den første filosofi, i hvilke Guds eksistens og sjælens udødelighed bevises, der udkommer på latin i Paris i 1641. Den franske oversættelse fra 1647 har titlen Metafysiske meditationer over den første filosofi, i hvilke Guds eksistens og den virkelige skelnen mellem menneskets sjæl og legeme bevises.

Værkerne fremkalder stor opmærksomhed, og han opnår også indflydelse i kraft af sin omfattende brevveksling med lærde. Som følge af den franske filosofs berømmelse inviterer den svenske dronning Kristina ham til sit hof, så han kan lære hende principperne for sin nyskabende filosofi. Han dør i Stockholm i 1650.

Descartes’ filosofi udløser gennem kartesianismen en lang virkningshistorie inden for den moderne filosofi, hvis fader han regnes for at være. Ingen filosof kan efter Descartes tillade sig at ignorere hans metodiske tvivl og hans idé om erkendelsens grundlag som sammenfald af tænkning og det, han kalder intuition. Hans matematiske opdagelser har på deres side præget de eksakte viden­skaber og underbygget den mekanistiske verdensopfattelses tvivlsomme sejrsgang.

Med Descartes som filosof udgives artikler på dansk, norsk og engelsk om Descartes’ rolle i udformningen af den moderne filosofi. Artiklernes forfattere plæderer for, at forståelsen af denne rolle ikke altid har været lige retfærdig. På den måde åbnes der op for en nylæsning af hans tanker og en revision af det gængse Descartes-billede. Artiklerne er tilblevet i det filosofiske miljø på Aalborg Universitet.

Læs mere
Bog
Bogen er desværre udsolgt og vil ikke komme på lager igen
 
 • René Descartes er fransk filosof og videnskabsmand. Han er født i 1596 i La Haye i Touraine, hvor han også møder den tids videnskabssystem og skolefilosofi. Efter års rejse i Europa, hvor han tilegner sig den nyeste opdagelser inden for især matematik og fysik, bosætter han sig i 1629 i Amsterdam, der er datidens intellektuelle fristed. Descartes' videre løbebane sker uden tilknytning til noget universitet.

  Blandt hans kendteste værker er skriftet Om metoden (1637), der indleder en samling videnskabelige arbejder om optik, fysik og geometri, alle skrevet på fransk. Hans filosofiske hovedværk er Meditationer over den første filosofi, i hvilke Guds eksistens og sjælens udødelighed bevises, der udkommer på latin i Paris i 1641. Den franske oversættelse fra 1647 har titlen Metafysiske meditationer over den første filosofi, i hvilke Guds eksistens og den virkelige skelnen mellem menneskets sjæl og legeme bevises.

  Værkerne fremkalder stor opmærksomhed, og han opnår også indflydelse i kraft af sin omfattende brevveksling med lærde. Som følge af den franske filosofs berømmelse inviterer den svenske dronning Kristina ham til sit hof, så han kan lære hende principperne for sin nyskabende filosofi. Han dør i Stockholm i 1650.

  Descartes’ filosofi udløser gennem kartesianismen en lang virkningshistorie inden for den moderne filosofi, hvis fader han regnes for at være. Ingen filosof kan efter Descartes tillade sig at ignorere hans metodiske tvivl og hans idé om erkendelsens grundlag som sammenfald af tænkning og det, han kalder intuition. Hans matematiske opdagelser har på deres side præget de eksakte viden­skaber og underbygget den mekanistiske verdensopfattelses tvivlsomme sejrsgang.

  Med Descartes som filosof udgives artikler på dansk, norsk og engelsk om Descartes’ rolle i udformningen af den moderne filosofi. Artiklernes forfattere plæderer for, at forståelsen af denne rolle ikke altid har været lige retfærdig. På den måde åbnes der op for en nylæsning af hans tanker og en revision af det gængse Descartes-billede. Artiklerne er tilblevet i det filosofiske miljø på Aalborg Universitet.

 • Antal sider

  196

  isbn

  978-87-7307-998-0

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2011

 • Filnavn Download