Sammenbrud og tillid. Når unge uden uddannelse ’bliver til’

Forfatter: Anne Görlich
Antal sider: 190
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7210-709-7
ISSN: 2445-5075

Fravær, pres, mobning, faglige udfordringer, skoleskift, indsatser, sammenbrud. Det er et komplekst billede, der tegner sig, når man forsøger at få et indblik ind i det område, der handler om unge uden uddannelse og arbejde. Tiltagene er mange, den politiske retning klar og alligevel ser vi til stadighed minimum en sjettedel af en ung­doms­år­gang, som kæmper sig gennem uddannelsessystemet.

Denne bog undersøger, hvordan disse unge bliver til - hvordan de interagerer med for­skel­li­ge systemer i forsøget på at leve op til de krav, der stilles, og hvordan dette påvirker deres opfattelser af, hvem de er og hvem de kan blive. Bogen for­kla­rer grundigt både de systemer, som de unge bliver til igennem og de unges oplevelser med såvel ’serielle sammenbrud’ som ’uddannelsestillid’. Et centralt greb i bogen er at ’løfte de unges stemmer frem’ for at få adgang til de unges subjektive op­le­vel­ser, erfaringer, følelser, deres  forsøg på at navigere og deres fortællinger om ne­der­lag, kollaps, sejre og fremtidshåb. Dette gør det muligt at skabe nye billeder af, hvordan de unge ’bliver til’. I bogen anvendes ’poetisk analyse’, som via poetiske tekster af de unges fortællinger giver mulighed for både at ’sanse’ og ’forstå’ de unges oplevelser. 

Bogen er henvendt til praktikere, der arbejder med udsatte unge og til forskere, studerende, undervisere og andre der beskæftiger sig med ungdomsliv og sociologi.

---

Indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien Ungdomsliv

199,00 DKK

Sammenbrud og tillid. Når unge uden uddannelse ’bliver til’