Psykologi

Unges identitet og selvopfattelse

Trods en selvfokuseret ungdomskultur – og en lang række bøger og artikler der omhandler "selv", identitet og forskellige selvteknologier – findes der kun ganske få danske videnskabelige undersøgelser, der som udgangspunkt begriber unges selvopfattelse gennem empiriske studier. Unges identitet og selvopfattelse rummer en række kvantitative og kvalitative undersøgelser, der tilsammen frembringer en mangesidig forståelse af unges udvikling af selvopfattelse, køn, forholdet til for­ældre, kammerater, positionering i fritid og skole og den sociale konstruktion af identitet. Bogen beskæftiger sig tillige med et forslag til definition af centrale begreber såsom selvopfattelse og identitet.

I en selvfokuseret ungdomskultur, hvor begreber som selv og selvdannelse optræder i adskillige sammenhænge er det betydningsfuldt at undersøge nærmere, hvorledes vi kan forstå unges identitet og dannelse af sig selv. Dannelsen af dette selv betragtes i bogen som en integreret vekselvirkende proces mellem aspekter af den unges personlighed og sociale og samfundsmæssige aspekter. Dermed an­lægges en forståelse af den unges dannelse af et selv som værende en foranderlig proces, der må begribes på baggrund af det hyperkomplekse, senmoderne sam­fund under fortsat ændring. I et forsøg på – så rigt som muligt – at indfange en forståelse af denne vekselvirkning er det bogens omdrejningspunkt integrativt at anvende interview, observationer og andre feltstudier samt de empirisk forankrede teoretiske perspektiver på unges identitet og selvopfattelse.

Selvopfattelse bliver ofte stillet sammen med begreber som identitet, selv, selvværd og selvtillid uden tilstrækkelig præcision. Bogen definerer disse væsentlige be­greber og belyser tillige forskersamfundets diskurs og bud på en bred vifte af cen­trale begreber til en nuanceret undersøgelse og drøftelse af unges sociokulturelle identitet og selvopfattelse.

Bogens kapitler er skrevet af psykologer, universitetstilknyttede forskere – fra den yngste til den mest erfarne – med solid viden indenfor social-, personligheds- og udviklingspsykologi.

Læs mere
Bog
225,00 DKK
På lager
1-3 hverdage
 
 • Trods en selvfokuseret ungdomskultur – og en lang række bøger og artikler der omhandler "selv", identitet og forskellige selvteknologier – findes der kun ganske få danske videnskabelige undersøgelser, der som udgangspunkt begriber unges selvopfattelse gennem empiriske studier. Unges identitet og selvopfattelse rummer en række kvantitative og kvalitative undersøgelser, der tilsammen frembringer en mangesidig forståelse af unges udvikling af selvopfattelse, køn, forholdet til for­ældre, kammerater, positionering i fritid og skole og den sociale konstruktion af identitet. Bogen beskæftiger sig tillige med et forslag til definition af centrale begreber såsom selvopfattelse og identitet.

  I en selvfokuseret ungdomskultur, hvor begreber som selv og selvdannelse optræder i adskillige sammenhænge er det betydningsfuldt at undersøge nærmere, hvorledes vi kan forstå unges identitet og dannelse af sig selv. Dannelsen af dette selv betragtes i bogen som en integreret vekselvirkende proces mellem aspekter af den unges personlighed og sociale og samfundsmæssige aspekter. Dermed an­lægges en forståelse af den unges dannelse af et selv som værende en foranderlig proces, der må begribes på baggrund af det hyperkomplekse, senmoderne sam­fund under fortsat ændring. I et forsøg på – så rigt som muligt – at indfange en forståelse af denne vekselvirkning er det bogens omdrejningspunkt integrativt at anvende interview, observationer og andre feltstudier samt de empirisk forankrede teoretiske perspektiver på unges identitet og selvopfattelse.

  Selvopfattelse bliver ofte stillet sammen med begreber som identitet, selv, selvværd og selvtillid uden tilstrækkelig præcision. Bogen definerer disse væsentlige be­greber og belyser tillige forskersamfundets diskurs og bud på en bred vifte af cen­trale begreber til en nuanceret undersøgelse og drøftelse af unges sociokulturelle identitet og selvopfattelse.

  Bogens kapitler er skrevet af psykologer, universitetstilknyttede forskere – fra den yngste til den mest erfarne – med solid viden indenfor social-, personligheds- og udviklingspsykologi.

 • Antal sider

  258

  isbn

  978-87-7112-100-1

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2014

 • Filnavn Download