Antologier og monografier

Match

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer

Rekruttering og fastholdelse af frivillige er en vigtig dagsorden i det civile samfund og i store dele af den offentlige sektor, hvor der samarbejdes med frivillige organisationer. I de senere år er efterspørgslen efter frivillige steget, hvilket har gjort rekruttering og fastholdelse til et vigtigere spørgsmål.

I bogen ”Match. Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer” undersøges en række af de udfordringer, der knytter sig til rekruttering og  fastholdelse af frivillige på området for socialt udsatte.

I bogen undersøger vi både de frivilliges motiver og begrundelser for at være frivillig, og vi undersøger hvilken betydning de frivillige organisationers rammer og støtte har  for at fastholde frivillige. Samtidig følger vi de frivilliges veje ind i de frivillige organisationer gennem tre faser. I den første fase undersøger vi, hvordan de frivillige sociale  organisationers målgruppe, formål og værdigrundlag matches med de frivilliges kompetencer, værdier og sympatier med målgruppen. I den anden fase undersøger vi  modtagelsen af de frivillige, og vi undersøger den gensidige forventningsafstemning omkring aktiviteter, roller og opgaver mellem organisationer og frivillige. I den tredje  fase fokuserer vi på de frivillige organisationers løbende sparring og supervision med de frivillige i hverdagen, og vi ser på betydningen af forskellige former for fællesskaber  mellem de frivillige.

Match-projektet har været støttet af VELUX FONDENs program for sociale indsatser og udgør en af de mest omfattende danske undersøgelser af de udfordringer og  muligheder, der knytter sig til rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer.

Bogen henvender sig til ansatte og frivillige i såvel offentlige som private og frivillige organisationer, der beskæftiger sig med at kvalificere rekruttering og fastholdelse af  frivillige i praksis. Bogen henvender sig også til studerende, undervisere og forskere, der ønsker at vide mere om teori og praksis for rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Læs mere
Open access
 
 • Rekruttering og fastholdelse af frivillige er en vigtig dagsorden i det civile samfund og i store dele af den offentlige sektor, hvor der samarbejdes med frivillige organisationer. I de senere år er efterspørgslen efter frivillige steget, hvilket har gjort rekruttering og fastholdelse til et vigtigere spørgsmål.

  I bogen ”Match. Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer” undersøges en række af de udfordringer, der knytter sig til rekruttering og  fastholdelse af frivillige på området for socialt udsatte.

  I bogen undersøger vi både de frivilliges motiver og begrundelser for at være frivillig, og vi undersøger hvilken betydning de frivillige organisationers rammer og støtte har  for at fastholde frivillige. Samtidig følger vi de frivilliges veje ind i de frivillige organisationer gennem tre faser. I den første fase undersøger vi, hvordan de frivillige sociale  organisationers målgruppe, formål og værdigrundlag matches med de frivilliges kompetencer, værdier og sympatier med målgruppen. I den anden fase undersøger vi  modtagelsen af de frivillige, og vi undersøger den gensidige forventningsafstemning omkring aktiviteter, roller og opgaver mellem organisationer og frivillige. I den tredje  fase fokuserer vi på de frivillige organisationers løbende sparring og supervision med de frivillige i hverdagen, og vi ser på betydningen af forskellige former for fællesskaber  mellem de frivillige.

  Match-projektet har været støttet af VELUX FONDENs program for sociale indsatser og udgør en af de mest omfattende danske undersøgelser af de udfordringer og  muligheder, der knytter sig til rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer.

  Bogen henvender sig til ansatte og frivillige i såvel offentlige som private og frivillige organisationer, der beskæftiger sig med at kvalificere rekruttering og fastholdelse af  frivillige i praksis. Bogen henvender sig også til studerende, undervisere og forskere, der ønsker at vide mere om teori og praksis for rekruttering og fastholdelse af frivillige.

 • Antal sider

  125

  isbn

  978-87-7210-797-4

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2022

 • Filnavn Download

Bøger af samme forfatter/redaktør

Bøger i samme kategori