Øvrige

Sundhedssektorens digitalisering

Ledelse og effektmåling

Denne antologi er blevet til i regi af faggruppen om ledelse og effektmåling under SundhedsITnet. Ledelse og effektmåling af de digitale sundhedsydelser er et af de mest omdiskuterede og kontroversielle evalueringsfelter ? et felt der dels trækker på klassiske evalueringstilgange, men også et felt hvor der fremvokser nye og særegne evalueringsmåder dedikeret til at belyse borgernes/brugernes, klinikernes og de sundhedsprofessionelles vægt på sundhedsfaglige vurderinger og langsigtede hensyn samt tilgange, hvor de administrative og styringsmæssige hensyn til betalings- og prioriteringshensyn er i fokus. Formålet med antologien er at give indsigt i noget af den forskning og bevægelse, der er inden for ledelse og effektmåling i sundheds-it-feltet i Danmark. Derved bliver antologien en dør til det levende hus, hvor forskere og praktikere forsøger at finde fodfæste, en invitation til flere om at blive involveret i dannelse af modeller og fortolkninger af data. Antologien afspejler en pragmatisk tilgang til feltet, hvor nogle af bidragene kun berører effektmålingen, og andre kun belyser ledelse, og atter andre bevæger sig i begge felter. SundhedsITnet, der koordineres af Alexandra Instituttet A/S, har deltagelse af sundhedsudbydere, virksomheder, forskere og brugere i et samarbejde om morgendagens it-baserede sundhedsydelser. Det sker i erkendelse af, at behovet herfor vil være stigende i et aldrende samfund i lighed med både de behandlingsmæssige muligheder og befolkningens forventninger. Kerneaktørerne i SundhedsITnet er universitetshospitalerne i Århus (Århus,, Skejby og Aalborg Sygehus), Odense Universitetshospital samt Rigshospitalet. Dertil kommer universiteterne i København, Århus og Aalborg, Copenhagen Business School, Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet og IT Universitetet i København.

Læs mere
 
 • Denne antologi er blevet til i regi af faggruppen om ledelse og effektmåling under SundhedsITnet. Ledelse og effektmåling af de digitale sundhedsydelser er et af de mest omdiskuterede og kontroversielle evalueringsfelter ? et felt der dels trækker på klassiske evalueringstilgange, men også et felt hvor der fremvokser nye og særegne evalueringsmåder dedikeret til at belyse borgernes/brugernes, klinikernes og de sundhedsprofessionelles vægt på sundhedsfaglige vurderinger og langsigtede hensyn samt tilgange, hvor de administrative og styringsmæssige hensyn til betalings- og prioriteringshensyn er i fokus. Formålet med antologien er at give indsigt i noget af den forskning og bevægelse, der er inden for ledelse og effektmåling i sundheds-it-feltet i Danmark. Derved bliver antologien en dør til det levende hus, hvor forskere og praktikere forsøger at finde fodfæste, en invitation til flere om at blive involveret i dannelse af modeller og fortolkninger af data. Antologien afspejler en pragmatisk tilgang til feltet, hvor nogle af bidragene kun berører effektmålingen, og andre kun belyser ledelse, og atter andre bevæger sig i begge felter. SundhedsITnet, der koordineres af Alexandra Instituttet A/S, har deltagelse af sundhedsudbydere, virksomheder, forskere og brugere i et samarbejde om morgendagens it-baserede sundhedsydelser. Det sker i erkendelse af, at behovet herfor vil være stigende i et aldrende samfund i lighed med både de behandlingsmæssige muligheder og befolkningens forventninger. Kerneaktørerne i SundhedsITnet er universitetshospitalerne i Århus (Århus,, Skejby og Aalborg Sygehus), Odense Universitetshospital samt Rigshospitalet. Dertil kommer universiteterne i København, Århus og Aalborg, Copenhagen Business School, Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet og IT Universitetet i København.

 • Antal sider

  194

  isbn

  978-87-7307-924-9

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2009

 • Filnavn Download