Arkitektur, Design & Kunst

Transit

Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation

Indhold både på dansk og engelsk

Mennesker rejser i stadig stigende grad i nutidens globaliserede samfund. Men de gør det af forskellige årsager, i varierende grader og – ikke mindst – på radikalt forskellige vilkår. Mange rejser på ferie til såvel nære som fjerne destinationer, pendler regelmæssigt til og fra arbejde og besøger jævnligt familie, venner og bekendte i andre lande. Samtidig er der en øget tendens til migration, ligesom Europa i de senere år har oplevet den største flygtningetilstrømning i kontinentets nyere historie. Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation belyser gennem samtids­kunst­projekter de mange forskellige typer af rejsende, hvis veje dagligt krydses på offentlige transitsteder. Hvem er de? Hvad er formålet med deres rejser? Hvilke vilkår rejser de under? Og hvilke relationer har de til hinanden og til transitstederne som sociale og politiske forhandlingszoner?

Det forskningsbaserede udstillingsprojekt Transit, som publikationen tager afsæt i, omfattede kunstprojekter på stationer og i S-togets linje E, en international udstilling på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, undervisningsaktiviteter samt debat­arrange­menter og en særavis realiseret i samarbejde med Dagbladet Information. Som et vigtigt led i Transit-projektet har KØS i samarbejde med Aalborg Universitetsforlag desuden udgivet forskningspublikationen Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation.

Publikationen indeholder et forord ved museumsdirektør på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Ulrikke Neergaard, og en udstillingsbaseret forskningsartikel ved postdoc og projektkurator Sabine Dahl Nielsen. Derudover indeholder den en mobilitetsteoretisk forskningsartikel forfattet af sociologiprofessor ved Drexel University Mimi Sheller samt en migrationspolitisk forskningsartikel skrevet af arkitekt Lorenzo Pezzani og filmskaber Charles Heller, som begge er tilknyttet Forensic Oceanography, der hører ind under det kollektive forskningsnetværk Forensic Architecture ved Goldsmiths University. Kunstnerne Madame Nielsen og Pejk Malinovski bidrager hver især med tekster, der knytter sig til deres specifikt til Transit producerede kunst­projekter. Publikationen præsenterer desuden alle Transits realiserede kunstprojekter, debatarrangementer og undervisningsaktiviteter og er rigt illustreret med billeder fra udstillingen på KØS Museum for kunst i det offentlige rum og fotografier optaget løbende i forbindelse med tilblivelsen af byrumsprojekterne og publikums efterfølgende møder med dem.

Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation henvender sig til kunst- og kulturarbejdere, til aktivister inden for det migrationspolitiske felt såvel som til studerende, undervisere og forskere i bl.a. kunsthistorie, sociologi, kulturgeografi og kultur-, kuraterings-, mobilitets- og migrationsteori.

Forsknings- og udstillingsprojektet er realiseret med primær støtte fra Nordea-fonden. Transit tager afsæt i et postdoc. forskningsprojekt finansieret af Ny Carlsbergfondet.

For mere information om Transit se itransit.dk

---

In today’s globalised society, people are travelling more than ever. But they do so for different reasons, to different extents, and – not least – on radically different terms. Many go on holiday close to home or far away, commute regularly to and from work, and frequently visit family and friends in other countries. At the same time, migration is on the rise, and in recent years Europe has also experienced the arrival of the largest number of refugees in the history of the continent. Through contemporary art projects, Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation looks at the many different kinds of travellers whose paths cross daily in public transit zones. Who are they? Why are they travelling? Under what conditions do they travel? And what is their relationship to each other and to transit zones as sites of social and political negotiation?

The research-based exhibition project Transit on which the publication is based, included art projects at stations and on the E line with an international exhibition at the museum, also includes an extensive educational activities, a website and collaboration with the Danish newspaper Information that includes debates and a publication. As a key element of the Transit project, furthermore KØS has in collaboration with Aalborg University Press published the research-based publication Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation.

The publication includes a foreword by director of KØS Museum of Art in Public Spaces Ulrikke Neergaard and a research article based on the exhibition by postdoc and project curator Sabine Dahl Nielsen. The publication also includes an article based on mobilities theory by professor in sociology at Drexel University Mimi Sheller as well as an article based on migration politics written by architect Lorenzo Pezzani and filmmaker Charles Heller, both co-founders of Forensic Oceanography that is part of the collective research network Forensic Architecture, based at Goldsmiths, University of London. The artists Madame Nielsen og Pejk Malinovski each contributes with texts connected to their projects specifically produced to Transit.
The publication also presents all of Transit’s art projects, debate events and educational activities and is richly illustrated with photographs from the exhibition at KØS Museum of Art in Public Spaces as well as documentation of the creation of projects in urban space and the participation and response of the public.

Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation is aimed at art and cultural workers, for activists within the field of migration policy as well as for students, teachers and researchers in eg. art history, sociology, cultural geography and culture, curation, mobility and migration theory.

The Transit research project and exhibition has only been made possible thanks to the generous support of Nordea-fonden. Transit is based on postdoc research project funded by the New Carlsberg Foundation.

For more information on Transit visit the website itransit.dk

Bogen er en del af tilbuddet Køb 3 Bøger - Betal For 2

Læs mere
Bog
50,00 DKK
På lager
1-3 hverdage
 
 • Indhold både på dansk og engelsk

  Mennesker rejser i stadig stigende grad i nutidens globaliserede samfund. Men de gør det af forskellige årsager, i varierende grader og – ikke mindst – på radikalt forskellige vilkår. Mange rejser på ferie til såvel nære som fjerne destinationer, pendler regelmæssigt til og fra arbejde og besøger jævnligt familie, venner og bekendte i andre lande. Samtidig er der en øget tendens til migration, ligesom Europa i de senere år har oplevet den største flygtningetilstrømning i kontinentets nyere historie. Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation belyser gennem samtids­kunst­projekter de mange forskellige typer af rejsende, hvis veje dagligt krydses på offentlige transitsteder. Hvem er de? Hvad er formålet med deres rejser? Hvilke vilkår rejser de under? Og hvilke relationer har de til hinanden og til transitstederne som sociale og politiske forhandlingszoner?

  Det forskningsbaserede udstillingsprojekt Transit, som publikationen tager afsæt i, omfattede kunstprojekter på stationer og i S-togets linje E, en international udstilling på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, undervisningsaktiviteter samt debat­arrange­menter og en særavis realiseret i samarbejde med Dagbladet Information. Som et vigtigt led i Transit-projektet har KØS i samarbejde med Aalborg Universitetsforlag desuden udgivet forskningspublikationen Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation.

  Publikationen indeholder et forord ved museumsdirektør på KØS Museum for kunst i det offentlige rum, Ulrikke Neergaard, og en udstillingsbaseret forskningsartikel ved postdoc og projektkurator Sabine Dahl Nielsen. Derudover indeholder den en mobilitetsteoretisk forskningsartikel forfattet af sociologiprofessor ved Drexel University Mimi Sheller samt en migrationspolitisk forskningsartikel skrevet af arkitekt Lorenzo Pezzani og filmskaber Charles Heller, som begge er tilknyttet Forensic Oceanography, der hører ind under det kollektive forskningsnetværk Forensic Architecture ved Goldsmiths University. Kunstnerne Madame Nielsen og Pejk Malinovski bidrager hver især med tekster, der knytter sig til deres specifikt til Transit producerede kunst­projekter. Publikationen præsenterer desuden alle Transits realiserede kunstprojekter, debatarrangementer og undervisningsaktiviteter og er rigt illustreret med billeder fra udstillingen på KØS Museum for kunst i det offentlige rum og fotografier optaget løbende i forbindelse med tilblivelsen af byrumsprojekterne og publikums efterfølgende møder med dem.

  Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation henvender sig til kunst- og kulturarbejdere, til aktivister inden for det migrationspolitiske felt såvel som til studerende, undervisere og forskere i bl.a. kunsthistorie, sociologi, kulturgeografi og kultur-, kuraterings-, mobilitets- og migrationsteori.

  Forsknings- og udstillingsprojektet er realiseret med primær støtte fra Nordea-fonden. Transit tager afsæt i et postdoc. forskningsprojekt finansieret af Ny Carlsbergfondet.

  For mere information om Transit se itransit.dk

  ---

  In today’s globalised society, people are travelling more than ever. But they do so for different reasons, to different extents, and – not least – on radically different terms. Many go on holiday close to home or far away, commute regularly to and from work, and frequently visit family and friends in other countries. At the same time, migration is on the rise, and in recent years Europe has also experienced the arrival of the largest number of refugees in the history of the continent. Through contemporary art projects, Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation looks at the many different kinds of travellers whose paths cross daily in public transit zones. Who are they? Why are they travelling? Under what conditions do they travel? And what is their relationship to each other and to transit zones as sites of social and political negotiation?

  The research-based exhibition project Transit on which the publication is based, included art projects at stations and on the E line with an international exhibition at the museum, also includes an extensive educational activities, a website and collaboration with the Danish newspaper Information that includes debates and a publication. As a key element of the Transit project, furthermore KØS has in collaboration with Aalborg University Press published the research-based publication Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation.

  The publication includes a foreword by director of KØS Museum of Art in Public Spaces Ulrikke Neergaard and a research article based on the exhibition by postdoc and project curator Sabine Dahl Nielsen. The publication also includes an article based on mobilities theory by professor in sociology at Drexel University Mimi Sheller as well as an article based on migration politics written by architect Lorenzo Pezzani and filmmaker Charles Heller, both co-founders of Forensic Oceanography that is part of the collective research network Forensic Architecture, based at Goldsmiths, University of London. The artists Madame Nielsen og Pejk Malinovski each contributes with texts connected to their projects specifically produced to Transit.
  The publication also presents all of Transit’s art projects, debate events and educational activities and is richly illustrated with photographs from the exhibition at KØS Museum of Art in Public Spaces as well as documentation of the creation of projects in urban space and the participation and response of the public.

  Transit: Art, Mobility and Migration in the Age of Globalisation is aimed at art and cultural workers, for activists within the field of migration policy as well as for students, teachers and researchers in eg. art history, sociology, cultural geography and culture, curation, mobility and migration theory.

  The Transit research project and exhibition has only been made possible thanks to the generous support of Nordea-fonden. Transit is based on postdoc research project funded by the New Carlsberg Foundation.

  For more information on Transit visit the website itransit.dk

  Bogen er en del af tilbuddet Køb 3 Bøger - Betal For 2

 • Antal sider

  254

  isbn

  978-87-7112-695-2

  issn

  1904-3732

  Udgave

  1. udgave

  Udgivelsesår

  2019

 • Filnavn Download

Bøger i samme kategori