Filosofi og Læring

Skriftserien Filosofi og Læring er tilknyttet netværket Filosofi og Læring. Netværket Filosofi og Læring er et nationalt netværk, der hovedsageligt består af forskere fra Center for Filosofi og Videnskabsteori, Aalborg Universitet og Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. Men netværket er åbent for alle. Netværket er tilgængeligt på følgende hjemmesider: http://www.facebook.com/group.php?gid=36649422310 og http://www.think.aau.dk/. Netværket henvender sig til filosoffer, der er interesseret i læringsteori og til læringsteoretikere, der er interesseret i filosofisk begrebsligt arbejde i forhold til læringsteori.

Forfattere
Redaktører
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
Sprog