Arbejdsliv, social- og arbejdsmarkedspolitik

Bogserien sigter mod at få øget analytisk og praksisrelevant viden på arbejdsmarkedsområdet spredt til en bred læserkreds.
Serien skal omfatte såvel teoretiske og empiriske bidrag med relevans for arbejdsmarkeds- og socialforskningen. Emner indenfor området rækker fra studier af processer og strukturer på arbejdsmarkedet, løndannelse og arbejdsmarkedets parter over problemer som ledighed, marginalisering, sygefravær og arbejdsmiljø til indsatser inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken. Indsatssiden omfatter både politikker og deres implementering.  Der kan både være danske og internationale studier.

Serieredaktører: Bodil Damgaard, RUC, Dorte Caswell, AAU, København og Henning Jørgensen, AAU, Aalborg

 

Forfattere
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Sprog
  • (4)
  • (0)
  • (0)