Arbejdsliv, social- og arbejdsmarkedspolitik

Serien sigter mod at få øget analytisk og praksisrelevant viden
på arbejdsmarkedsområdet spredt til en bred læserkreds.

 

Serien skal omfatte såvel teoretiske og empiriske bidrag med relevans for arbejdsmarkeds- og
socialforskningen. Emner indenfor området rækker fra studier af processer og strukturer på
arbejdsmarkedet, løndannelse og arbejdsmarkedets parter over problemer som ledighed,
marginalisering, sygefravær og arbejdsmiljø til indsatser inden for social- og
arbejdsmarkedspolitikken. Indsatssiden omfatter både politikker og deres
implementering. Der kan både være danske og internationale studier.

 

Serieredaktører

Bodil Damgaard, RUC

Dorte Caswell, AAU, København

Henning Jørgensen, AAU, Aalborg

 

Forfattere
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Redaktører
Sprog

Viser 4 ud af 4