Dansk museumsforskning - status og tendenser 2013

Open access e-bog
Forfattere: Helle Gransgaard, Jens F. Jensen og Ane Hejlskov Larsen
Antal sider: 40
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave - Open Access udgivelse
ISBN: 978-87-7112-178-0
ISSN: 2246-2023

Om Dansk Center for Museumsforskning
Dansk Center for Museumsforskning (DCM) er et center uden mure for danske universiteter og højere læreanstalter. Det består af centrale institutter, som bedriver museumsforskning.
Museumsforskning forstås bredt som et forskningsfelt, der omfatter museer, arkiver samt aktivitetscentre inden for eksem­pelvis naturvidenskab og teknik. Feltet omfatter således forsk­ning i kunst, kultur- og naturarv samt i formidling af denne arv i forhold til fysiske og virtuelle rum.

Om skriftserien ”Studier i Historie, Arkiver og Kulturarv”
Skriftserien udgiver historisk forskning fra Universiteter, Arkiver og Kulturhistoriske Museer i form af antologier og monografier. Skriftredaktører er Michael F. Wagner, Lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, Bente Jensen, Arkivar ved Aalborg Stadsarkiv og Johan Heinsen, Adjunkt ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.
 

Udgivelsen er nr. 2 i skriftserien ”Studier i Historie, Arkiver og Kulturarv”.
Serien indeholder desuden:

Historicizing infrastructure

Scavenius-Affæren. En historie om privatliv, politik og moral i 1800-tallets København

Slaget på Sct. Jørgensbjerg

Væk fra hverdagen. Sommerhuse ved Limfjorden

 

Hent e-bogen her

 

 

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Dansk museumsforskning - status og tendenser 2013
Ultimate Web