Ofte stillede spørgsmål

Sådan kommer du igang

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med din Ph.d. indlevering, kan du kontakte VBN-redaktionen (vbn@aub.aau.dk)

Når du uploader din Ph.d. afhandling i PURE/VBN er den officielt indleveret. Inden du gør det, skal du sikre at en række krav er opfyldt. Læs mere her

Nej, systemet kan kun håndtere pdf fil-formatet, og disse må ikke være beskyttet med password, vandmærke osv.

Læs minimumskravenen her

Nej, det er ikke muligt at sende filerne direkte til forlaget. Filerne skal gennem en registrering, som  sker automatisk, når du indleverer i VBN. Det er en forudsætning for indlevering, at du har en aktiv AAU e-mail. Såfremt du ikke kan logge ind i VBN, bedes du rette henvendelse til dit institut.

Før indlevering i vbn

Hvis du vælger en forside med billede, skal du sende et foto til Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk). Fotoet skal have en opløsning på ca. 300 dpi, således at det ikke bliver grynet ved trykning. Formatet skal minimum være 17,5 x 8,5 cm og i vandret format.

Forfatter beholder alle rettigheder til afhandlingen. 

Du skal sikre dig, at du overholder minimumskravene for indlevering.

Desuden er det vigtigt, at du tjekker den færdige pdf på skærmen – side for side – for derved at sikre, at alt ser korrekt ud. Vi vil anbefale, at du åbner pdf'en i Adobe Acrobat Pro eller Adobe Reader og sætter den op til to-sidet-visning.

Når du først har indleveret, er der ikke mulighed for at ændre noget.

Du skal kontakte dit institut for at aftale, hvor mange eksemplarer der skal trykkes til forsvar. 

Der publiceres en samlet fil uden copyrightbelagte artikler.

Såfremt din afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, skal du indhente tilladelse til at publicere dem.

Efter indlevering i VBN

Når du har indleveret din afhandling, modtager VBN; Fakultetskontoret og Aalborg Universitetsforlag en besked herom.

Herefter indhenter Aalborg Universitetsforlag de nødvendige oplysninger til kolofonen hos fakultetskontoret. Når disse er modtaget laves kolofonen og omslag til afhandlingen.

En elektronisk fil sendes til Fakultetskontoret, hvor den bliver plagiatscannet og efterfølgende sendt ud til bedømmelsesudvalget elektronisk.

Forlaget kontakter også Ph.d. sekretæren på dit institut for at høre hvor mange eksemplarer der skal trykkes, når du indstilles til forsvar. 

Når forlaget får besked om at du er indstillet til forsvar sendes afhanlingen til tryk. Herefter går der typisk seks arbejdsdage førend de trykte eksemplarer leveres hos instituttet.

Når du har indleveret din afhandling, kan den ikke ændres.

Opdager du alvorlig fejl, skal din afhandling afvises og en ny indlevering sættes i gang.
Det er vigtigt, at du kontakter Aalborg Universitetsforlag hurtigst muligt, da processen er igang (aauf@forlag.aau.dk).

Kontakt også VBN-redaktionen for at få hjælp til at indlevere på ny (vbn@aub.aau.dk).

Aalborg Universitetsforlag tilføjer omslag og kolofon.

Hvis filerne ikke overholder minimumskravene for formatering, og derfor ikke kan trykkes, vil forlaget rette henvendelse til dig og fakultetet.

Kontakt i første omgang Ph.d. skolen og beskriv kort, hvad problemet drejer sig om.

Såfremt fejlen er opstået ved trykning, skal Aalborg Universitetsforlag ligeledes kontaktes (aauf@forlag.aau.dk).

Når tildelingen af Ph.d.-graden har fundet sted, publiceres Ph.d.-afhandlingen i den relevante Ph.d.-serie for Aalborg Universitet.

Aalborg Universitetsforlag står som udgiver af publikationen/serien og er ansvarlig for tildeling af ISBN og ISSN. Når din afhandling er publiceret, kan du finde den på VBN og Aalborg Universitetsforlags hjemmeside.

Formatering

Nye kapitler skal starte på en højre side. En god huskeregel er, at lige sidetal = venstre sider og ulige sidetal = højre sider. Første side (titelbladet) skal altid være en højre side.

For Word - læs mere her

Udfyld så meget data du kan på kolofonsiden. Aalborg Universitetsforlag udfylder den resterende data, herunder ISSN og ISBN.

Hvis du har billeder der går helt ud til kanten af siden, skal du selv sørge for, at lave plads til beskæring - dine billeder skal gå ud over formatet. Dvs. at billederne skal gå ca. 5 mm ud over dit egentlige format.

Du skal desuden huske at påføre skæremærker på pdf’en (beskæring og bleed), hvilket du kan gøre, når du genererer til pdf. 

Hvis du vil undgå pixelerede/grynede billeder, figurer osv., skal du sørge for, at de som udgangspunkt har en høj opløsning (gerne omkring 300 ppi).

Hvis du ikke har et program, hvor du kan se, hvilken opløsning dine billeder ligger i, kan du bruge denne tommelfingerregel: Zoom ind til 200% på skærmen. Hvis du ikke kan se pixels i dine billeder ved 200%, er der stor sandsynlighed for, at du heller ikke kan ved trykning.

Mange programmer (herunder Word) arbejder kun med RGB-farver (skærmfarver), mens trykningen sker med CMYK-farver (trykfarver).*

Inden trykning bliver farverne konverteret til CMYK, som er ”fladere” og mindre lysende end skærmbilledet. Du kan derfor opleve, at farverne ænder sig en smule eller ikke fremstår helt så skarpe, som du ser dem på skærmen.

Priser, fakturering og levering

Prisen på trykning af Ph.d.’er er individuel, da forskellige faktorer spiller ind. Du er altid velkommen til at kontakte Aalborg Universitetsforlag or at få beregnet en pris på din Ph.d. afhandling.

Fakturering sker direkte til dit institut.

Såfremt en virksomhed skal betale for flere eksemplarer af din afhandling, sendes der en faktura til dit institut samt en faktura til virksomheden, pålydende det antal de hver især har bestilt.

Aalborg Universitetsforlag kan max dele den samlede regning mellem to modtagere.

Hvis du ønsker flere eksemplarer - ud over det antal, som dit institut betaler - skal du selv finde finansiering til de resterende eksemplarer.

Kontakt Aalborg Universitetsforlag for priseksempler. 

Når Aalborg Universitetsforlag modtager indstillingen til forsvar bliver afhandlingen sendt til tryk.
Der går ca. seks arbejdsdage førend afhandlingen leveres hos instituttet.

Da leveringstiden afhænger af oplaget, kan der ved store oplag forekomme en lidt længere leveringstid. Desuden skal der tages højde for ferie- og fridage.

Du kan altid få oplyst leveringstiden ved at kontakte Aalborg Universitetsforlag

De trykte Ph.d.'er sendes direkte fra trykkeriet til instituttet. Aalborg Universitetsforlag ligger ikke inde med eksemplarer af de trykte Ph.d.'er.

Ønskes de trykte eksemplarer sendt til en anden adresse, skal denne oplyses i god tid før trykstart. 

Som standard kan din afhandling downloades (og printes), når du har fået tildelt grad.
Du kan finde den på VBN og Aalborg Universitetsforlags hjemmeside.

Såfremt du alligevel ønsker at bestille trykte eksemplarer, skal du kontakte Aalborg Universitetsforlag.

Forlaget gemmer trykfilen i op til fem år fra indleveringsdato. 

Support

Har du spørgsmål til trykning af din afhandling, er du velkommen til at kontakte Aalborg UniversitetsforlagVi yder ikke support på Word og LaTeX, men kan dog besvare spørgsmål til InDesign.

På VBNs site er der samlet en række tips til Word, PDF og LaTeX.

Find kontakinfo