Ph.D. FAQ

 

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 

Sådan kommer du i gang / How to get started

 

Før indlevering i VBN / Before submission

 

Efter indlevering i VBN / After submission

 

Formatering / Formatting

 

Priser, fakturering og levering / Price, billing and delivery

 

Support


__________________________________________________________________________________________________________________
 

Jeg ønsker flere eksemplarer end mit institut som standard betaler. Hvad gør jeg?

Hvis du ønsker flere eksemplarer - ud over det antal, som dit institut betaler - skal du selv finde finansiering til de resterende eksemplarer.

Kontakt Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk) for priseksempler. 

 

I wish to print more copies than normally paid for by my institute – how do I go about this?

In case you wish to print more copies than those normally paid for by your institute, you will have to finance those extra copies yourself.

Contact Aalborg University Press (aauf@forlag.aau.dk) for price examples.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Jeg ønsker "forside med eget billede". Hvad skal jeg gøre?

Hvis du vælger forside med eget foto, skal du sende et foto til Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk).

Fotoet skal have en opløsning på ca. 300 ppi, således at de ikke bliver grynede ved trykning. Formatet skal minimum være 17,5 x 8,5 cm.

Formatet skal være vandret (landscape). Såfremt du fremsender foto i lodret format (portrait), vil disse blive beskåret i henhold til formatet. 

 

I wish to choose the "cover with own photo" – how do I go about this?

If you wish to have a cover with your own photo, please send a photo to Aalborg University Press (aauf@forlag.aau.dk).

The photograph must have a resolution of approx. 300 ppi, in order to avoid pixelated prints. The format must be at least 17,5 x 8,5 cm.

The format have to be horizontal (landscape). In case you submit your photo in vertical format (portrait), it will be cropped in accordance with the format.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Kan jeg indlevere i andre fil-formater end PDF?

Nej, systemet kan kun håndtere pdf fil-formatet, og disse må ikke være beskyttet med password, vandmærke osv.

 

Is it possible to submit other file formats than PDF?

No, the system only supports PDF file formats, and files must be accessible without passwords, watermarks etc.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvordan indleverer jeg?

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med din Ph.d. indlevering, kan du kontakte VBN-redaktionen (vbn@aub.aau.dk)

 

I want to submit my thesis - how do I get started?

If in doubt as to the process of submitting your PhD thesis, pleace contact the VBN editorial (vbn@aub.aau.dk)

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Support

Har du spørgsmål til trykning af din afhandling, er du velkommen til at kontakte Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk). Vi yder ikke support på Word og LaTeX, men kan dog besvare spørgsmål til InDesign.

På VBNs site er der samlet en række tips til Word, PDF og LaTeX.

 

Support

If you have any questions about the printing of your thesis, please contact Aalborg University Press (aauf@forlag.aau.dk). We do not support Word and LaTeX, but may be able to answer questions concerning InDesign.

At the VBN site, you will find tips on Word, PDF and LaTeX.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Minimumskrav

Læs minimumskravenen her

 

Minimum standards

Find the minimum standards here

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvad skal jeg gøre INDEN jeg indleverer min Ph.d. i VBN?

Du skal sikre dig, at du overholder minimumskravene for indlevering.

Desuden er det vigtigt, at du tjekker den færdige pdf på skærmen – side for side – for at sikre, at alt ser ud, som det skal. Vi vil anbefale, at du åbner pdf'en i Adobe Acrobat Pro eller Adobe Reader og sætter den op til to-sidet-visning.

Når du først har indleveret, er der ikke mulighed for at ændre noget.

 

What should I do BEFORE submitting my Ph.D. at VBN?

Make sure that you comply with the minimum submission standards

It is also important that you check your PDF file – page by page – in order to make sure that everything looks right. We would recommend that you open the PDF in Adobe Acrobat Pro or Adobe Reader and set it up for two-page view

Once you submit your PhD thesis, it will not be possible to make changes. 

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvad skal jeg gøre EFTER jeg har indleveret min Ph.d. i VBN?

Straks efter indlevering i VBN skal du sende en mail til Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk) med nedenstående oplysninger – sæt gerne dit institut på Cc.:

 • Valg af omslag. Hvis ikke andet oplyses, bliver din afhandling trykt med standardomslag uden foto.
  Hvis du ønsker egne billeder på omslaget, skal du vedhæfte 1-2 billeder i størrelsen 17,5 x 8,5 cm og ca. 300 ppi.
   
 • Husk altid at cleare antal eksemplarer med dit institut.

 

What should I do AFTER having submitted my thesis at VBN?

Upon submission you must send an email to Aalborg University Press (aauf@forlag.aau.dk) with the following information (cc’ing your institute might be a good idea):

 • Choice of cover. If no specific wishes are expressed, your thesis will be printed with a standard cover without photo.
  If you wish to have "cover with own photo", you must attach one or two images measuring 17,5 cm x 8,5 cm and approx. 300 ppi.
   
 •  Please remember to clear the number of hard copies with your Department.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvordan sikrer jeg, at mine kapitler starter på en højre side?

Nye kapitler skal starte på en højre side. En god huskeregel er, at lige sidetal = venstre sider og ulige sidetal = højre sider. Første side (titelbladet) skal altid være en højre side.

For Word - læs mere her.

 

How do I make sure that my chapters begin on a right-hand page?

New chapters should begin on a right-hand page. A good rule of thumb is: even-numbered pages = left-hand pages; odd-numbered pages = right-hand pages.
The first page (title page) must always be a right-hand page.

In relation to Word, find more information here.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Nogle af mine billeder går helt ud til kanten af formatet. Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du har billeder til beskæring, skal du selv sørge for, at de går ud over formatet. Dvs. at billederne skal gå ca. 5 mm ud over dit egentlige format, som er 17x24 eller A4.

Du skal desuden huske at påføre skæremærker på pdf’en (beskæring og bleed), hvilket du kan gøre, når du genererer til pdf. 

 

Some of my pictures extend to the edge of the format - what should I pay attention to?

If you have illustrations that go to the edge of your format, you must make sure that they are in fact a bit larger than the intended (final) format (17x24 or A4); you have to make a 5 mm bleed.

Also, remember to add crop marks to your PDF file (crop and bleed), which you can do upon generating the PDF file.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvordan undgår jeg, at mine billeder bliver grynede?

Hvis du vil undgå pixelerede grynede billeder, figurer osv., skal du sørge for, at de som udgangspunkt har en høj opløsning (gerne omkring 300 ppi).

Hvis du ikke har et program, hvor du kan se, hvilken opløsning dine billeder ligger i, kan du bruge denne tommelfingerregel: Zoom ind til 200% på skærmen.
Hvis du ikke kan se pixels i dine billeder ved 200%, er der stor sandsynlighed for, at du heller ikke kan ved trykning.

 

How do I make sure that my photos are not pixelated?

If you wish to avoid pixelated photos/figures/tables/graphs ect., please ensure that they are high-resolution (preferably around 300 ppi.).

If you do not have a program that enables you to monitor the resolution of your photographs, you may use this rule of thumb: Zoom to 200% - if you are not able to see the pixels in your photographs at 200%, you are not likely to be able to see them on print, either.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvorfor er farverne i min trykte afhandling ikke de samme, som på min skærm?

Mange programmer (herunder Word) arbejder kun med RGB-farver (skærmfarver), mens trykningen sker med CMYK-farver (trykfarver).
Inden trykning bliver farverne konverteret til CMYK, som er ”fladere” og mindre lysende end skærmbilledet.
Du kan derfor opleve, at farverne ænder sig en smule eller ikke fremstår helt så skarpe, som du ser dem på skærmen.

 

Why are the colours in my printed thesis different from those on my pc monitor?

Many programmes (including Word) are designed to only show RGB colours (screen colours) while printing is done using CMYK colours (print colours). Before printing, RGB colours are converted into CMYK, which is ‘flatter’ and less luminous than screen colour. You may, therefore, find that colours change to some extent or that they seem less clear as compared to those on your monitor.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvordan faktureres min afhandling?

Fakturering sker direkte til dit institut.

Såfremt en virksomhed skal betale for flere eksemplarer af din afhandling, sendes der en faktura til dit institut samt en faktura til virksomheden, pålydende det antal de hver især har bestilt.

Aalborg Universitetsforlag kan max opsplitte den samlede regning i to modtagere pr. afhandling.

 

How do I pay for the printing of my thesis?  

An invoice will be sent directly to your Department.

In case a company is to pay for extra copies of your thesis, invoices will be sent to both your Department and that company, each receiving an invoice for the number of copies that they have respectively ordered.

Aalborg University Press may only divide the total invoice into a maximum of two recipients per thesis.   

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Jeg har opdaget en fejl. Hvad gør jeg?

Når du har indleveret din afhandling, kan den ikke ændres.

Opdager du graverende fejl, skal din afhandling afvises og en ny indlevering sættes i gang.
Det er vigtigt, at du kontakter Aalborg Universitetsforlag hurtigst muligt, da processen er igang (aauf@forlag.aau.dk).
Kontakt efterfølgende VBN-redaktionen for at få hjælp til at indlevere på ny (vbn@aub.aau.dk).

Såfremt trykningen af din afhandling er i gang, vil instituttet blive faktureret den tid, trykkeriet har brugt på din afhandling samt eventuelt allerede trykte eksemplarer. 

 

I have discovered an error. How do I go about this?

Once submitted, changes cannot be made in your thesis.

If you discover serious errors, your submission must be cancelled altogether and a new submission initiated.
It is important that you contact Aalborg University Press as quickly as possible, to prevent processing the erroneous thesis (aauf@forlag.aau.dk).
Subsequently, you must contact the VBN editorial in order to initiate a new submission (vbn@aub.aau.dk).

In case the printing of your thesis has begun, your Department will be invoiced for the amount of time spent by the printing house on your thesis and the cost of any already printed hard copies.  

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Jeg har modtaget min trykte Ph.d. afhandling, og har opdaget en ikke-ubetydelig fejl. Hvad gør jeg?

Kontakt i første omgang Ph.d. skolen og beskriv kort, hvad problemet drejer sig om.

Såfremt fejlen er opstået ved trykning, skal Aalborg Universitetsforlag ligeledes kontaktes (aauf@forlag.aau.dk).

 

I have received my printed thesis and have discovered a significant error. How do I go about this?

Initially, you should contact the Doctoral School and briefly describe the problem to them.

If the error has been made during printing, Aalborg University Press should then be contacted (aauf@forlag.aau.dk) .

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvor mange eksemplarer bliver der trykt?

Hvor mange eksemplarer der trykkes afhænger af hvilket fakultet du er tilknyttet.
Du skal kontakte dit institut for at aftale, hvor mange eksemplarer der trykkes til forsvar. 

 

How many hard copies will be printed?

This depends on the Department to which you are affiliated.
You must contact your Department to clear the amount of hard copies. 

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvor bliver de trykte eksemplarer sendt hen?

De trykte Ph.d.'er sendes direkte fra trykkeriet til instituttet.
Ønskes de trykte eksemplarer sendt til en anden adresse, skal denne oplyses i god tid før trykstart. 

 

Where are the printed copies sent?

The printed Ph.D.'s are sent directly from the printing house to the Department.
In case these copies are to be sent to another address, it should be announced in good time before printing.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Skal jeg selv udfylde kolofonen?

Aalborg Universitetsforlag udfylder bedømmelsesudvalget, serienavn, ISSN og ISBN. Resten bedes du selv udfylde forud for indlevering.

 

Should I fill in the colophon myself?

Aalborg University Press will contribute the names of the review committee, the title of the series, ISSN and ISBN. You must fill in the rest yourself prior to submission.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvornår er min afhandling trykt?

Når Aalborg Universitetsforlag modtager indstillingen til forsvar kan afhandlingen sendes til tryk.
Der vil herefter gå ca. seks arbejdsdage førend afhandlingen leveres hos instituttet.

Da leveringstiden afhænger af oplaget, kan der ved store oplag forekomme en lidt længere leveringstid.

Du kan altid få oplyst leveringstiden ved at kontakte Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk).

 

When will my thesis be printed?

As soon as Aalborg University Press receive the information about defendr, the thesis will be sent for printing.
The hard copies will then be delivered at the the Department within approx. six working days.

As the delivery time depends on the number of copies ordered, a large impression may imply a slightly longer delivery time.

You may always acquire information about the delivery time by contacting Aalborg University Press (aauf@forlag.aau.dk).  

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvornår er min afhandling online på VBN?

Når tildelingen af Ph.d.-graden har fundet sted, publiceres Ph.d.-afhandlingen i den relevante Ph.d.-serie for Aalborg Universitet.
Der er etableret fem online serier - en for hvert hovedområde: HUM, SAMF, TECH, ENG og SUND.

Aalborg Universitetsforlag står som udgiver af publikationen/serien og er ansvarlig for tildeling af ISBN og ISSN.
Når din afhandling er publiceret, kan du finde den på VBN og Aalborg Universitetsforlags hjemmeside.

 

When is my thesis online at VBN?

Once you have been awarded your doctorate, your thesis will be published in the relevant PhD series from Aalborg University Press.
There are currently five established online series, one for each main field of research: HUM, SAMF, TECH, ENG and SUND.

Aalborg University Press is the publisher of the series and is responsible for the assignment of ISSN and ISBN.
When your thesis has been published, you may find it at VBN and on the Aalborg University Press website.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvem har rettighederne til min afhandling?

Forfatter beholder alle rettigheder til afhandlingen. 

 

Who holds the rights to my thesis?

The author keeps all rights to the thesis.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Jeg har fået tildelt grad, og vil gerne bestille flere trykte eksemplarer. Kan jeg det?

Som standard kan din afhandling downloades (og printes), når du har fået tildelt grad.
Du kan finde den på VBN og Aalborg Universitetsforlags hjemmeside.

Såfremt du alligevel ønsker at bestille trykte eksemplarer, skal du kontakte Aalborg Universitetsforlag (aauf@forlag.aau.dk).
 

 

I have received my doctorate and would like to have more copies printed – is that possible?

As a standard, you may download (and print) your thesis, once you receive your doctorate – you may find your thesis at VBN and on the Aalborg University Press website.

In case you wish to order printed copies please contact Aalborg University Press (aauf@forlag.aau.dk). 

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvad koster det at få trykt min Ph.d.?

Prisen på trykning af Ph.d.’er er individuel, da forskellige faktorer spiller ind. Du er altid velkommen til at kontakte Aalborg Universitetsforlag or at få beregnet en pris på din Ph.d. afhandling (aauf@forlag.aau.dk).

 

What is the printing cost of my thesis?

Printing costs are individual, as many factors influence the price. You are always welcome to contact Aalborg University Press in order to aquore a price estimate (aauf@forlag.aau.dk).

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Jeg kan ikke logge ind i VBN. Kan jeg sende mine filer direkte til Aalborg Universitetsforlag?

Nej, det er ikke muligt at sende filerne direkte til forlaget, da de skal igennem en registrering, der automatisk sker, når du indleverer i VBN.
Det er en forudsætning for indlevering, at du har en aktiv AAU e-mail. Såfremt du ikke kan logge ind i VBN, bedes du rette henvendelse til dit institut. 

 

I am not able to log in at VBN – can I send my files directly to Aalborg University Press?

No, it is not possible to send your files directly to Aalborg University Press, as they must pass the registration that automatically takes place when you submit them at VBN.
In order to submit, you must have an active AAU email address. If you are not able to log in at VBN, you should contact your Department.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Ph.d. indlevering – aftalevilkår

Når du uploader din Ph.d. afhandling i PURE / VBN er den officielt indleveret. Inden du gør det, skal du sikre at en række krav er opfyldt. Læs mere her.

 

Ph.D. submission - checklist

Before you hand in your thesis, by uploading it to PURE / VBN, it is imperative that the following elements are in order. Read more.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvad kan være årsag til, at min afhandling ikke er trykklar?

Aalborg Universitetsforlag tilføjer omslag og kolofon.

Hvis filerne ikke overholder minimumskravene for formatering, og derfor ikke kan trykkes, vil forlaget rette henvendelse til dig og fakultetet.

 

For what reasons may my thesis not be printable?

Aalborg University Press add the cover and the colophon.

If your files do not comply with the minimum formatting standards, they cannot be printed, and Aalborg University Press will then contact you and the Faculty Office.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvad sker der, når jeg har indlevet min Ph.d.?

Når du har indleveret din afhandling, modtager VBN; Fakultetskontoret og Aalborg Universitetsforlag en besked herom.

(Hvis den indleverede fil ikke overholder formateringskravene og derfor ikke kan trykkes, kontakter forlaget dig,)

Herefter indhenter Aalborg Universitetsforlag de nødvendige oplysninger til kolofonen hos fakultetskontoret. Når disse er modtaget laves kolofonen og omslag til afhandlingen.

En elektronisk fil sendes til Fakultetskontoret, hvor den bliver plagiatscannet og efterfølgende sendt ud til bedømmelsesudvalget.

Når vi får besked om indstilling til forsvar sender vi afhanlingen til tryk. Herefter går der typisk seks arbejdsdage førend den leveres hos instituttet.

 

What happens when I have submitted my thesis?

When you submit your thesis, VBN, the Faculty Office and Aalborg University Press will receive a notice.

(If the submitted file isn't printready, Aalborg University Press willcontact you.)

Subsequently, Aalborg University Press will retrieve from the faculty office the necessary information for the colophon, the latter being then produced along with the cover for the thesis.

An electronic file is sent to the Faculty Office, where it is scanned for plagiarism and subsequently sent out to the assessment committee.

When we are notified about setting for defense, we send the deal to print. Typically, the Department will then receive the printed copies within the next six working days.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

 

Hvad skal publicerest?

Der publiceres en samlet fil uden copyrightbelagte artikler.

Såfremt din afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, skal du indhente tilladelse til at publicere dem.

 

What should be made accessible to the public?

A complete file without any copyrighted articles may be published.

In case your thesis includes copyrighted articles, you need to acquire permission from the copyright holder to publish them.

 

__________________________________________________TOP__________________________________________________

Der findes ikke nogle varer