Kontakt

 

Aalborg Universitetsforlag
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst
aauf@forlag.aau.dk

CVR-nummer 14 42 33 97

 

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00 - 15.00
Fredag kl. 9.00 - 14.00

 

Medarbejdere

Pernille Herold
Forlagsdirektør

Tlf. 9940 7141

pherold@forlag.aau.dk

Henvendelser vedr. manuskriptindlevering
og udgivelser.

 

Rikke Christensen
Kontorfuldmægtig

Tlf. 9940 7140

rikke@forlag.aau.dk

Henvendelser vedr. bogholderi og bestillinger.

 

Anja Jensen
Grafiker

Tlf. 9940 2050

anja@forlag.aau.dk

Henvendelser vedr.
Ph.d.-afhandlinger
og grafisk arbejde.

(ikke til stede onsdag)

 

 

Bestyrelsen

Jens F. Jensen, Professor (formand) - jensf@hum.aau.dk

Nicolai Steinø, Lektor (næstformand) - steino@create.aau.dk

Nils Thidemann, Fagkonsulent - nt@aub.aau.dk

Trine Fink, Lektor - trinef@hst.aau.dk

Tem Frank Andersen, Studielektor - tfa@hum.aau.dk

Claus Dalsgaard Hansen, Adjunkt - clausdh@socsci.aau.dk

Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Studenterrepræsentant - dkorsh16@student.aau.dk

Ultimate Web