Om Aalborg Universitetsforlag

Aalborg Universitetsforlag er en selvejende institution stiftet 1. januar 1978 af medarbejdere ved Aalborg Universitet.
Forlaget drives som en erhvervsdrivende fond på nonprofit basis, således at eventuelle overskud anvendes til
styrkelse og udvidelse af publiceringsvirksomheden.

Formålet er at udgive alment oplysende bøger samt resultater fra videnskabernes verden i bred forstand.
Udgivelsesprofilen er følgelig bred.

De fleste forfattere og redaktører er tilknyttet Aalborg Universitet, men antallet af udgivelser skrevet af forfattere tilknyttet
andre institutioner i ind- og udland er støt stigende. Alle manuskripter der antages til udgivelse, har været igennem en
vurdering af mindst én ekstern og anonym fagfællebedømmer, der som minimum har forskningskompetence på ph.d.-niveau.

Produktion

På Aalborg Universitetsforlag går bøgernes indhold og deres fysiske fremtoning hånd i hånd. I produktionsfasen holdes der tæt kontakt til forfattere, grafiker samt trykkeri, således at ønsker og muligheder løbende afstemmes og det bedst mulige resultat opnås. Faste samarbejdspartnere sikrer, at denne fase af bogens produktion glider let.

Markedsføring

Det tilstræbes at forlagets udgivelser synliggøres i videst muligt omfang. Alle udgivelser registreres i boghandlernes fælles bestillingssystem ligesom størstedelen af landets biblioteker præsenteres for de nye udgivelser. Bøgerne præsenteres endvidere på forlagets hjemmeside, i det årlige nyhedskatalog, via forlagets nyhedsbrev, i elektronisk markedsføringsmateriale, via direct mail samt gennem forlagets tilstedeværelse på bogmesser og andre repræsentative aktiviteter. En vigtig del af indsatsen er herudover naturligvis udsendelsen af pressemeddelelser samt anmeldereksemplarer. Denne vitale del af markedsføringsindsatsen tilrettelægges i samarbejde med den pågældende bogs forfatter.

Forlagets engelsksprogede udgivelser markedsføres og distribueres i udlandet af Gazelle Book Services (UK og Irland) samt International Specialized Book Services (USA og Canada)

Salg

Alle forlagets udgivelser kan købes direkte her på hjemmesiden eller bestilles i landets boghandlere. Herudover kan bøgerne bestilles via telefon og pr. email:

Aalborg Universitetsforlag
Skjernvej 4A, 2. sal
9220 Aalborg Ø
Tlf: (+45) 99 40 71 40
aauf@forlag.aau.dk
CVR-nummer 14 42 33 97

Ansatte

Se venligst kontaktoplysningerne

Ultimate Web