Videoobservation

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Helle Alrø & Lone Dirckinck-Holmfeld (red.)
Antal sider: 122
Udgivelsesår: 2008
Version: 1. udgave, 3. oplag (2008)
ISBN: 978-87-7307-546-3

Bogen handler om videoobservation som metode. Video bruges i stadig større omfang som observationsmedium. Det gælder både i forskning samt i system- udvikling og andre arbejdsrelaterede udviklingsprocesser. I bogens fem artikler diskuteres nogle af de væsentlige metodiske problemstillinger, der rejser sig, når dataindsamling og -bearbejdning foregår ved hjælp af video.

---

Bogens Indhold:
  Introduktion   Hvad sker der egentlig på gangene?
  - et kritisk kig på arbejdsplads-video
  Ellen Christiansen

  Ih, hvor det ligner!
  Peter Kofoed

  Video mellem samtale og observation
  Tove Arendt Rasmussen

  Mediet er ikke budskabet
  - video i observation af interpersonel kommunikation
  Helle Alrø & Marianne Kristiansen

  Video som medium i dialogforskning og organisatorisk læring
  Lone Dirckinck-Holmfeld

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

Før tilbud DKK. 120,00

 

NU

 

50,00 DKK

Videoobservation