Information, Medie, Kommunikation (udgået)

OBS! Denne bog er udgået! - fås i ny udgave
Forfatter: Jörg Zeller
Antal sider: 549
Udgivelsesår: 2007
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-798-6


              "Hvis jeg skulle sige, hvad der efter min mening er
                Tilværelsens største gåde, ville jeg sige, at der er
                bevidsthed og viden."Information, Medie, Kommunikation er en bog om informations-, medie- og kom- munikationsfagenes videnskabsteori.

Bogen forsøger i otte kapitler at fremstille en faglig videnskabsteori for et af de mest centrale og tværfaglige områder inden for moderne videnskab. I hvert kapitel tages der hensyn til både ontologiske, erkendelsesteoretiske og metodologiske spørgsmål omkring de faglige kernebegreber ’information, medie og kommunikation samt til spørgsmål om grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger i forbindelse med den erfaringsmæssige, tankemæssige og praktiske side ved den med forfatterens ord videnskabende proces.

De enkelte kapitler omhandler bl.a. vidensbegrebet, erfaring og begrebsdannelse, sprogets og logikkens rolle i faglig og videnskabsteoretisk henseende, samt teoridannelse. De to afsluttende kapitler belyser informations-, medie- og kommunikationsteoretiske spørgsmål ud fra en specifik humanistisk synsvinkel og giver et bud på fænomenologiens og hermeneutikkens betydning i denne sammenhæng.

---

OBS! Denne bog er udgået! - fås i ny udgave

 

399,00 DKK

Ikke til salg
Information, Medie, Kommunikation (udgået)