Blink. Litterær analyse og metode

Redaktører: Gorm Larsen og René Rasmussen, red.
Antal sider: 271
Udgivelsesår: 2014
Version: 1. udgave
ISBN: 978-87-7112-128-5

Tekstanalysen har i mange år været en disciplin præget af, at forskellige metoder og tilgange står over for hinanden. Blink. Litterær analyse og metode præsenterer igennem otte kapitler aktuelle metoder, der i dag tegner det litteraturanalytiske felt. Det drejer sig om nykritik, dekonstruktion, psykoanalyse, queerteori, kognitiv semiotik, narratologi, verdenslitterær kritik og boghistorie. Hvert kapitel indeholder en teoretisk redegørelse af den aktuelle metode og eksemplariske analyser. Desuden introduceres der generelt til dette felt, og der sluttes af med en diskussion mellem bidragsyderne, der trækker forskelle og ligheder op mellem disse metoder.

For at kunne sammenligne analyserne og metoderne bedst muligt er det de samme to tekster, der analyseres i alle kapitler, nemlig: Villy Sørensens historie ”Den gamle ejendom” fra Ufarlige historier (1955) og Naja Maria Aidts digt ”Så pludselig bøgeskov” fra Alting blinker (2009). Begge tekster er optrykt sidst i bogen.

Bogens metoder og analyser er skrevet af forskere fra universiteterne i Aalborg, Aarhus og København samt Arkitektskolen. 

Se bogens indholdsfortegnelse

 

 

250,00 DKK

Blink. Litterær analyse og metode