Vilsted Sø

STÆRKT NEDSAT
Trykt udgave
Forfatter: Anne Damgaard og Peter Foged
Antal sider: 150
Udgivelsesår: 2006
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 87-7307-771-2


Vilsted Sø i Nordjylland genoprettes i 2006 og 900 ha landbrugsjord forsvinder. Det er et af de store naturgenopretningsprojekter i Nordeuropa. Alligevel sker denne natur­gen­op­retning med frivillig tilslutning fra de landmænd, der afstår landbrugsjorden. Dette undrer sikkert mange. Men forklaringen er enkel. I Vilsted Sø har man anvendt jordfordelingsforhandlinger frem for blot at udbetale erstatninger og holde ejere skadesløse.

Når jordfordelingsforhandlinger anvendes ved projektgennemførelse sker der noget andet. Her forhandles med mennesker og deres ønsker til fremtiden er om­drej­nings­punktet. De mennesker, der lever i og af landskabet. Planlæggeren møder de berørte i en ligeværdig proces. Og med deres fremtidsønsker søger man at finde løsninger, der kan give deres fremtid perspektiv.

Denne bog fortæller om den restrukturering af ejendomsbilledet i Vilsted Sø, der førte til at naturgenopretningen kunne gennemføres med frivillige aftaler. Uden denne gen­op­bygning af ejendomsforhold i forhandlinger med ejerne kunne naturgenopretningen ikke være gennemført så smidigt og med opbakning fra dem, der lagde jord til pro­jektet. De gjorde det muligt.


Om serien

KULTUR, KUNST OG MILJØ I REGION NORDJYLLAND
Vilsted Sø er den første udgivelse i den nye serie fra Aalborg Universitetsforlag Kultur, kunst og miljø i Region Nordjylland. I serien vil vi sætte fokus på forskellige kulturelle institutioner og miljøer i den nordjyske region. Udgivelserne i serien vil både re­præsen­tere nyeste forskning inden for de pågældende områder og mere populær­videnskabelige titler.

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Vilsted Sø