Oplevelsesøkonomi

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Christian Jantzen og Tove Arendt Rasmussen (red)
Antal sider: 284
Udgivelsesår: 2007
Version: 1. udgave, 2. oplag
ISBN: 978-87-7307-782-5


Denne bog handler om nye vinkler på forbrug. Oplevelsesøkonomien udfordrer nemlig gængse forestillinger om forbrug ved at gøre nydelse, oplevelse, emotio- nalitet og engagement til et centralt salgsargument. Der mangler imidlertid teorier der kan forstå og forklare disse aspekter ved forbrug. Det vil Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug råde bod på.

Oplevelser er brugerdrevne. De frembringes ved, at et individ bearbejder de ind- tryk, som mødet med omverden efterlader på kroppen og i sindet. At opleve et eller andet er så gammelt som Metusalem. Men det er nyt, at oplevelser i så stort omfang er gjort til handelsvare.

Men hvordan kan man egentlig sælge noget, som forbrugeren dybest set selv fremstiller? Det forudsætter viden om, hvad oplevelser i grunden er, hvordan oplevelser opstår, hvorledes bestemte praksisser kan fremme oplevelsen hos forbrugeren, hvilke virkninger oplevelser har i forhold til købsbeslutningen og hvorfor det oplevelsesorienterede forbrug er blevet så væsentligt for moderne mennesker.
Bogen bidrager netop med ny viden om forbrugsoplevelser ved at bringe indsigter fra forskellige videnskabsområder sammen: kommunikationsteori, forbrugerad- færdsteori, forbrugssociologi, æstetik, mentalitetshistorie, neurovidenskab og emo- tionspsykologi. Bogens bidrag forsøger i fællesskab at redegøre for oplevelsens psykiske struktur og belyse de sociale og kulturelle, teoretiske og praktiske forudsætninger for forbrug i oplevelsesøkonomiens regi.

---
Anmeldelser:

"Bogen kan anbefales til alle, som arbejder med oplevelsesøkonomi, og har behov for en detaljeret forståelse for forbrugernes præferencer og ikke mindst for de psykologiske faktorer, der gemmer sig i os alle."
- Søren Bo Jørgensen, cand. merc., Videncenter for Turisme og Oplevelsesøkonomi.

---

Bogen er en del af serien ExCITe

---

Før tilbud DKK. 200,00

 

NU

 

50,00 DKK

Oplevelsesøkonomi