Distance og involverethed

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Mogens Pahuus
Antal sider: 160
Udgivelsesår: 2008
Version: 1. udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-7307-934-8        "Tilværelsen rummer altid en sammensathed, en spænding
          og vekslen mellem flere størrelser."Intensiteten i vort liv er knyttet til den involverethed, hvor vi er selvforglemmende optaget af tingene og de andre. Men vi har også brug for at kunne få distance til situationen for virkelig at kunne forholde os til den - i frihed og selvstændighed.

Det gælder altså om at skabe en frugtbar vekselvirkning mellem disse to holdninger. Men ofte glider vi ud i en ensidig livsform, som når vi - i en form for involverethed - tager nogle værdier for givne og urokkelige, eller - i en form for distance - undlader at lade os binde af nogen som helst værdier og dermed komme til at leve i det Kundera kalder "tilværelsens ulidelige lethed".

Dette spændingsfelt mellem distance og involverethed klarlægges i bogens første kapitel ud fra en sammentænkning af eksistensfilosofiens betoning af den distance, der er knyttet til menneskets forholden sig, og livsfilosofiens betoning af den invol- verethed, der er knyttet til det virkeligt levende.
                                                                                  
Resten af bogen rummer en præsentation og diskussion af tre forfatterskaber, som i særlig grad har fokuseret på forholdet mellem distance og involverethed. De tre forfattere er den franske Albert Camus, den danske Peter Seeberg og den tjekkisk- franske Milan Kundera. Eftersom spændingen mellem distance og involverethed er grundtemaet hos disse tre, giver bogen samtidig en fyldig introduktion til og klar- lægning af tematikken i disse tre forfatterskaber.

---                                                                             
Om forfatteren: Mogens Pahuus (f. 1945) er lektor i filosofi og videnskabsteori ved Aalborg Univer- sitet og har i en menneskealder via undervisning, foredrag samt bogudgivelser be- skæftiget sig med eksistensfilosofi og forfatterskabsanalyser.
---
Anmeldelser:

"Klar fremstilling på højt niveau. Kan både bruges som tværfaglig introduktion til eksistenstænkning og -digtning og som forfatterskabslæsninger."
 - Marianne Majgaard Jensen, lektørudtalelse, Danske Biblioteksmedier

---

Bogen er en del af serien Dialektika

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Distance og involverethed